Yleistietoa ikärajoista


Tältä sivulta löydät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin ikärajoista.

  1. Home
  2.  » 
  3. Ikärajat
  4.  » Yleistieto

Miksi elokuvilla, televisio-ohjelmilla ja peleillä on ikärajat?

Ikärajat perustuvat lakiin. Kuvaohjelmilla tarkoitetaan elokuvia, televisio-ohjelmia ja digitaalisia pelejä. Kuvaohjelmalain tarkoitus on suojella lapsia elokuvien, televisio-ohjelmien, pelien ja muiden kuvaohjelmien haitallisilta vaikutuksilta.

Lapsen kyky ymmärtää kokemuksiaan kehittyy iän myötä. Tunne-elämän ja ajattelun kehittyminen auttaa lasta ymmärtämään myös kokemuksia elokuvista, tv-ohjelmista ja peleistä.
Ikärajan tarkoitus on suojella lapsen kehitystä.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että esimerkiksi voimakkaan väkivallan näkeminen ohjelmissa voi aiheuttaa lapselle haittaa. Haittoja voivat olla esimerkiksi nukahtamisvaikeudet, painajaisunet tai pelot. Haitallinen mediasisältö voi näkyä lapsen käyttäytymisessä myös lisääntyneenä levottomuutena tai aggressiivisuutena. 

Millä perusteella ikäraja annetaan?

Suomessa ikäraja määräytyy sillä perusteella, kuinka paljon elokuvassa, televisio-ohjelmassa tai pelissä on lapsille haitallista sisältöä. Lapsille haitallista sisältöä ovat väkivalta, seksuaalista tai ahdistusta aiheuttava sisältö ja päihteiden käyttö.

Ikärajat eivät ole suosituksia tietyn ikäisille. Kaikille sallittu ohjelma ei siis tarkoita lastenohjelmaa, vaan sitä, että ohjelmassa ei ole lapsille haitallista sisältöä.

Sisältösymbolit kertovat minkälaisten haitallisten sisältöjen vuoksi ohjelmalla on ikäraja.

Tutustu haitallisiin sisältöihin

Voit ladata pdf-tiedoston luokittelukriteereistä täältä.

Kuka antaa ikärajan?

Valtaosan elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajoista antavat KAVIn kouluttamat ja hyväksymät kuvaohjelmaluokittelijat. Ikärajan antaminen eli luokittelu pitää tehdä lain mukaisesti. KAVI:n mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö valvoo kuvaohjelmaluokittelijoiden toimintaa. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö luokittelee ohjelmia myös tilauksesta.

Pelien osalta KAVI hyväksyy yleiseurooppalaisen PEGI-luokittelujärjestelmän ikärajat. Pelejä, joissa on PEGI-ikämerkintä, ei luokitella Suomessa.

Mistä löydän tietyn elokuvan, televisio-ohjelman tai pelin ikärajan?

Elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajoja voit hakea täältä. Pelien ikärajat löytyvät täältä.

Voiko ikärajoista antaa palautetta?

Mikäli televisio-ohjelman tai elokuvan ikäraja on mielestäsi liian matala tai korkea, voit antaa siitä palautetta.

Perusteltu palaute saattaa johtaa siihen, että KAVI luokittelee elokuvan tai televisio-ohjelman ikärajan uudelleen. Jos jätät palautteen omalla nimelläsi, ilmoitamme sinulle jos palautteesi johtaa toimenpiteisiin.

Mikä on ikärajajousto?

Kuvaohjelmia julkisesti tarjottaessa kuvaohjelmalle luokitellusta ikärajasta voidaan joustaa kolme vuotta vain, jos lapsi on aikuisen seurassa koko sen ajan, kun kuvaohjelmaa tarjotaan. Esimerkiksi ikärajan 12 elokuvaan aikuinen voi viedä vähintään 9-vuotiaan lapsen tai ikärajan 16 peliä voi pelata vähintään 13-vuotias lapsi aikuisen seurassa. Jousto ei koske ikärajaa 18.

Ikärajajousto on tarkoitettu lapsen vanhemman tai huoltajan harkiten käytettäväksi. Ideana on, että lapsen hyvin tunteva aikuinen pystyy arvioimaan lapsen herkkyyden erilaisille sisällöille sekä tietää minkälaisia mediasisältöjä lapsi on aiemmin nähnyt ja kuinka vahvasti tämä niihin todennäköisesti eläytyy. Aikuinen pystyy tarvittaessa rauhoittelemaan lasta ja voi auttaa kuvaohjelmakokemuksen käsittelyssä.

Joustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsiryhmissä (esim. pelileirit, pelitapahtumat, nuorisotoimen toiminta tai päiväkotiryhmät).

Ikärajat koskevat myös vanhempiensa kanssa elokuvanäytökseen osallistuvia vauvoja sekä vauvakinoja, joissa saa esittää ainoastaan kaikille sallittuja elokuvia.

Lataa esite ikärajajoustosta (pdf), ruotsiksi (pdf)

Ohje ikärajajouston soveltamisesta (pdf)

KAVIn vastauksia ikäjoustoon liittyviin kysymyksiin (pdf)

Vauvakinojen ikärajat (pdf)

Miksi kaikilla ohjelmilla ei ole ikärajaa?

Kaikissa ohjelmissa ei ole ikärajamerkintää. Esimerkiksi opetus-, sivistys-, kulttuuri-, musiikki-, urheilu-, visailu-, harrastus-, keskustelu-, ajankohtais- ja uutisohjelmat sekä suorat lähetykset on vapautettu ikärajaluokittelusta, joten niissä ei ole merkintöjäkään. Ohjelman haitallisuus on arvioitu vain silloin, jos ohjelmalla on ikäraja. Luokittelemattomat ohjelmat saattavat siis sisältää lapsille haitallista sisältöä.

Tämän lisäksi ulkomailta toimivat suoratoisto- ja videonjakoalustapalvelut (esimerkiksi YouTube, Netflix, HBO, Disney +) eivät ole Suomen lainsäädännön tai KAVI:n valvonnan piirissä. Ulkomailta toimivat tarjoajat noudattavat sen maan lainsäädäntöä, jonne ne ovat rekisteröityneet.