Tarjoajan muistilista


Tältä sivulta löydät listat kuvaohjelmien tarjoajan sekä esitysluvan hakijan velvollisuuksista.

Kuvaohjelmien tarjoajan velvollisuudet

Tarjoajarekisteriin tulee ilmoittautua, mikäli kuvaohjelmia tarjotaan taloudellisessa tarkoituksessa ja säännöllisesti. 

Poikkeuksena ovat kirjastot ja oppilaitokset (sekä muut vastaavat yleishyödylliset tahot), jotka saavat tarjota kuvaohjelmia ilman, että ilmoittautuvat kuvaohjelman tarjoajaksi. Myös näiden toimijoiden on kuitenkin noudatettava muita lain säännöksiä, kuten ikärajan merkitsemisvelvollisuutta sekä ikärajan noudattamis- ja tiedottamisvelvollisuutta.

Kuvaohjelman tarjoajalta peritään vuosittaista valvontamaksua, jonka määrä perustuu tarjoamisen tapaan ja tarjoamispaikkojen lukumäärään. Valvontamaksun suuruudesta säädetään kuvaohjelmalaissa.

  • Huolehdi kuvaohjelmien luokittelusta ja merkitsemisestä

Tarjoajan on huolehdittava siitä, että kuvaohjelmat, joita yleisölle tarjotaan on luokiteltu ja merkitty ikäraja- ja sisältömerkinnällä, ellei niitä ole vapautettu luokitteluvelvollisuudesta. 

       Tarkista, että elokuvat, televisio-ohjelmat  tai pelit ovat luokiteltuja               kuvaohjelmaluettelossa (IKLU). Jos kuvaohjelmia ei ole luokiteltu, tarjoajan pitää luokitella ne.

Kuvaohjelman luokittelun yhteydessä elokuva, ohjelma tai peli ilmoitetaan kuvaohjelmaluetteloon. Tämä tehdään vain kerran, eli jos ohjelma on jo kuvaohjelmaluettelossa, tarjoaja käyttää sitä ikärajaa.

Jos kuvaohjelmasta on markkinoilla useampi versio, esimerkiksi alkuperäinen ja Director’s Cut -versio, on molemmat luokiteltava.

Pelien tarjoajien Suomessa ei tarvitse enää hyväksyttää PEGI-luokiteltuja pelejä KAVIssa. KAVI hyväksyy kaikki PEGI-luokittelut pelit automaattisesti.

Tarjoajan on kuitenkin aina varmistettava, että Suomessa tarjottava, luokitteluvelvollisuuden piirissä oleva peli löytyy julkaisupäivän jälkeen PEGI-tietokannasta, ja että se on rekisteröity levitettäväksi myös Suomessa, tai että se on luokiteltu Suomessa KAVIn ylläpitämää luokittelujärjestelmää käyttäen.

Ikärajat eivät ole suosituksia, vaan ne perustuvat lakiin ja niitä on noudatettava.

Ikärajasta voidaan joustaa kolme vuotta, jos lapsi on täysi-ikäisen (useimmiten vanhempi tai huoltaja) seurassa koko näytöksen ajan. Ikäjousto ei kuitenkaan koske lapsiryhmiä (esim. päiväkotiryhmät) eikä ikärajaa 18.

Luokittelemattomien ja merkitsemättömien kuvaohjelmien esittäminen yleisölle esitysluvalla

KAVI voi myöntää hakemuksesta luvan tarjota kuvaohjelmia luokittelematta ja merkitsemättä tarjoamista varten järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa (ns. esityslupa).

Esityslupa-anomus liitteineen on toimitettava KAVI:lle heti, kun ohjelmisto on varmistunut, kuitenkin mielellään kuukautta ennen tapahtumaa.

Tilaisuuden järjestäjän tulee asettaa kuvaohjelmille sopivat ikärajat ja noudattaa niitä esitystoiminnassa sekä esitysten lipunmyynnissä ja markkinoinnissa. Lapsia on suojeltava heidän kehitykselleen haitallisilta kuvaohjelmilta.

Ota yhteyttä

  • Erika Lauri, ylitarkastaja, puhelin: 0295 338 056 tai 050 4772 945, erika.lauri@kavi.fi