Olenko kuvaohjelman tarjoaja?


Kuvaohjelman tarjoaja on se, joka julkisesti tarjoaa kuvaohjelmia (esim. elokuva, televisio-ohjelma tai digitaalinen peli) yleisölle.

Kuvaohjelman tarjoamista yleisölle on esimerkiksi elokuvien myyminen tai vuokraaminen, ohjelmien esittäminen televisiossa tai elokuvateatterissa sekä elokuvien pitäminen saatavilla internetissä. Lisäksi tarjoamista on esimerkiksi pelien myyminen ja vuokraaminen sekä pelien tarjoaminen yleisölle pelitapahtumissa.

Kuvaohjelmia julkisesti yleisölle tarjottaessa kuvaohjelma tulee olla luokiteltu ikärajalla ja merkitty sisältösymbolein suomalaisen ikärajaluokitusjärjestelmän tai PEGI-järjestelmän mukaisesti. Ikärajaa tulee noudattaa, sillä Suomessa ikärajat eivät ole suosituksia. 

Kuvaohjelmia taloudellisessa tarkoituksessa ja säännöllisesti tarjoavalla on velvollisuus ilmoittautua kuvaohjelmien tarjoajarekisteriin. Ilmoittaudu tarjoajaksi kuvaohjelmien tarjoajarekisteriin

Kuvaohjelman tarjoajan on huolehdittava tarjoamiseen liittyvistä lakisääteisistä velvollisuuksista (mm. vuosittain perittävästä valvontamaksusta)Lisätietoa saat tarjoajan muistilistasta.

Kuvaohjelmien julkinen esittäminen erityisissä tapahtumissa (esim. elokuvafestivaalit, elokuva- ja pelitapahtumat) ilman luokittelua ja merkitsemistä on mahdollista, mutta siihen tarvitaan lupa. Tee esityslupahakemus