Tarjoajaksi ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen tehdään Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille. KAVI perii kuvaohjelman tarjoajalta vuosittaista valvontamaksua. 

Jos kuvaohjelmia tarjotaan taloudellisessa tarkoituksessa ja säännöllisesti, on tarjoajan ilmoittauduttava kuvaohjelmien tarjoajaksi.

KAVI arvioi ilmoittautumisen yhteydessä, täyttyvätkö ilmoittautumisen edellytykset. KAVI ei arvioi asiaa etukäteen.

Ilmoittautuminen:

Tarjoaja, jolla on 1–5 tarjoamispaikkaa, ilmoittautuu word-lomakkeella.

Med denna blankett anmäls uppgifter för 1–5 levereringsställen.

Tarjoaja, jolla on yli viisi tarjoamispaikkaa, ilmoittautuu täyttämällä tarvittavat tiedot tähän excel-tiedostoon.

Maksut:

Kuvaohjelman tarjoajalta peritään vuosittaista valvontamaksua, jonka määrä perustuu tarjoamisen tapaan ja tarjoamispaikkojen lukumäärään.

Valvontamaksun suuruudesta säädetään kuvaohjelmalaissa, eikä KAVI voi vaikuttaa maksun suuruuteen.

Valvontamaksun suuruuden voi tarkistaa täältä (löytyy hinnaston lopusta).

Muut velvollisuudet:

Katso lakisääteiset velvollisuutesi tarjoajan muistilistasta.