Esityslupahakemus


Ikärajaluokittelemattomien kuvaohjelmien julkinen esittäminen erityisissä tapahtumissa (esim. elokuvafestivaalit ja elokuva- ja pelitapahtumat) on mahdollista, mutta siihen tarvitaan KAVI:n myöntämä lupa.

KAVI voi myöntää hakemuksesta luvan tarjota kuvaohjelmia luokittelematta ja merkitsemättä tarjoamista varten järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa (ns. esityslupa).

Esityslupa tarvitaan, kun halutaan tarjota julkisesti kuvaohjelmia, joilla ei ole suomalaista ikärajaluokitusta tai PEGI-ikärajaluokitusta. Luokiteltujen kuvaohjelmien suomalaisen ikärajan voi tarkistaa Ikärajatietokanta IKLU:sta ja pelien ikärajat voi tarkistaa osoitteesta https://pegi.info/fi.

Esityslupaa ei tarvita, jos tapahtumassa esitetään ainoastaan luokiteltuja kuvaohjelmia tai sellaisia kuvaohjelmia, jotka on vapautettu luokittelemisesta ja merkitsemisestä sisällön tai valmistustarkoituksen perusteella kuvaohjelmalain (710/2011) 9-10 §:n mukaisesti.

Lupa voidaan antaa yhtä tilaisuutta varten tai määräajaksi. Esityslupia ei myönnetä säännönmukaiseen kulttuuritoimintaan, kuten elokuvakerhotoimintaan.

Lupaan voidaan liittää kuvaohjelmien esityspaikkaa ja -aikaa sekä katsojien ikää koskevia ehtoja. Lupa myönnetään yleensä ehdolla, että tilaisuudessa noudatetaan kuvaohjelmalain periaatteita lasten suojelemiseksi heidän kehitykselleen haitallisilta kuvaohjelmilta. Esitysluvan haltijan tulee asettaa luokittelemattomille kuvaohjelmille sopivat ikärajat ja noudattaa niitä esitystoiminnassa sekä esitysten lipunmyynnissä ja markkinoinnissa.

Lomake liitteineen on toimitettava heti kun ohjelmisto on varmistunut, mielellään kuukautta ennen tapahtumaa joko sähköpostin liitetiedostona (pdf) osoitteeseen kirjaamo@kavi.fi tai kirjepostina osoitteeseen Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, PL 16, 00501 Helsinki (Viitteeksi: MEKU-yksikkö).

Lupa on maksullinen. Esityslupamaksu voidaan hakemuksesta jättää perimättä, jos suoritteen tuottaminen kohdistuu valtion tai kunnan koulutus- tai kulttuuritoimintaan taikka sellaiseen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää yleistä kulttuuritoimintaa. Luvan hakijan on toimitettava vapaamuotoinen kirjallinen selvitys siitä, millä perusteella lupa tulisi myöntää maksutta.

Lataa esityslupa-anomuslomake: Word, pdf

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Erika Lauri, puhelin: 0295 338 056, sähköposti: kirjaamo[at]kavi.fi