Anna palautetta mediasta


Tämän sivun kautta löydät ne viranomaiset, joille voit antaa palautetta mediaa ja kuvaohjelmia koskevista asioista. Valitse alta mistä haluat antaa palautetta.

  1. Home
  2.  » 
  3. Ikärajat
  4.  » Anna palautetta mediasta

Anna palautetta ikärajoista

Mikäli elokuvan tai muun kuvaohjelman ikäraja on mielestäsi liian matala tai korkea, voit antaa siitä palautetta. Perusteltu palaute saattaa johtaa elokuvan tai televisio-ohjelman uudelleenluokitteluun.

Voit antaa palautetta myös ikäraja- ja sisältömerkintöihin liittyen.

KAVI ei valvo ulkomaisten palveluntarjoajien (esim. YouTube, Netflix, HBO Max, Disney +) toimintaa, joten palaute näiden palveluiden ikärajoista ja sisällöistä tulee osoittaa palveluntarjoajalle.

Jos jätät palautteen omalla nimelläsi, ilmoitamme sinulle jos palautteesi johtaa toimenpiteisiin.

Anna palautetta ikärajoista
Ge respons om åldersgränser

Televisio-ohjelmien lähetysajat ja ikärajat

Televisioyhtiöiden on huolehdittava siitä, ettei ohjelma, jonka ikäraja on 7, 12, 16 tai 18 vuotta, ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katseltavana. Tämä toteutetaan lähettämällä ohjelma sellaiseen aikaan, jolloin lapset eivät tavallisesti katso televisiota. Jos ohjelman vastaanottamiseen tarvitaan suojauksen purkulaitetta, ei esitysaikarajoituksia ole.

Televisioyhtiöt voivat käytännesäännöillä (ns. esitysaikasopimus) sopia niistä kellonajoista, joiden jälkeen eri-ikäisiltä kielletyt ohjelmat vapaasti vastaanotettavilla kanavilla esitetään. KAVI voi tarkastaa, että sopimus on kuvaohjelmalain mukainen. Yhtiöt ovat sopineet, että ohjelmaa, jonka ikäraja on 18, ei esitetä ennen klo 23. Kun ohjelma ikäraja on 16, se esitetään klo 21 jälkeen. Alempien ikärajojen kohdalla ei esitysaikarajoituksia ole, mutta yhtiöt ovat sitoutuneet ottamaan huomioon lastensuojelunäkökulman ja lasten katselutottumukset sijoittaessa ohjelmia televisio-ohjelmistoihinsa.

Anna palautetta lapsille sopimattomasta esitysajasta

Tallenteiden myynti ja levitys

Suomessa myytävissä, vuokrattavissa tai lainattavissa tallenteissa on kuvaohjelmalain mukaan oltava suomalainen ikärajamerkintä. Digitaalisissa peleissä hyväksytään myös eurooppalainen PEGI -merkintä. Osaa ohjelmista ei kuitenkaan tarvitse merkitä ikäraja- ja sisältösymbolein. Tällaisia sisältöjä ovat mm. opetus-, musiikki-, urheilu-, keskustelu- ja muut ohjelmat, jotka on kuvaohjelmalain 9-10 §:n nojalla vapautettu luokittelu- ja merkintävelvollisuudesta. Tallenteiden tarjoajan on noudatettava ikärajoja, eli tallennetta ei saa luovuttaa ikärajaa nuoremmalle.

Ilmoita tarjoajasta, joka ei käytä ikäraja- ja sisältömerkintöjä tai ei noudata ikärajoja

Tilausohjelma- ja suoratoistopalvelut

Suomalaisissa tilausohjelma- ja suoratoistopalveluissa on merkittävä ohjelmien ikärajat ja sisältösymbolit tarjottavien ohjelmien yhteyteen. Palvelun tarjoajan olisi myös tarjottava ohjelmiston yhteydessä palvelua, jonka avulla vanhempi voi rajoittaa lapsen katselua.

KAVI ei valvo ulkomaisten palveluntarjoajien (esim. YouTube, Netflix, HBO Max, Disney +) toimintaa, joten palaute näiden palveluiden ikärajoista ja sisällöistä tulee osoittaa palveluntarjoajalle.

Ilmoita tilausohjelma- tai suoratoistopalvelusta, joka ei käytä ikäraja- ja sisältömerkintöjä

Internet

Internetin sisältöjen valvonta edellyttää kansalaisten aktiivista vuorovaikutusta viranomaisten kanssa. Mikäli näet internetissä lainvastaista sisältöä tai keskusteluita, voit ilmoittaa niistä poliisille. Poliisi vastaanottaa esimerkiksi huumausaineisiin, petoksiin, rasistisiin rikoksiin sekä väkivalta- ja seksuaalirikoksiin liittyviä havaintoja. Havainnoista voi ilmoittaa nimettömänä.

Anna nimetön vinkki poliisille

Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihjeelle voi ilmoittaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä materiaalista. Ilmoituksen voi tehdä nettilomakkeella anonyymisti.

Ilmoita lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavasta materiaalista

Mainonta

Lapsella on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen kasvuympäristöön. Vanhempi voi vaatia mainostajia kantamaan vastuuta siitä, minkälaisen markkinoinnin ympäröimänä lapsi kasvaa. Jos koet markkinoinnin lapsille sopimattomaksi, kerro mielipiteesi mainostajalle, kaupalle tai mainosvälineelle, esim. tv-yhtiölle, sanomalehdelle, aikakauslehdelle.

Voit tehdä valituksen myös kuluttaja-asiamiehelle, joka valvoo lapsiin kohdistuvaa markkinointia. Mainonnan eettinen neuvosto on Keskuskauppakamarin alainen valiokunta, jonka tehtävänä on valvoa mainonnan hyvän tavan mukaisuutta. Jos mainos on mielestäsi hyvän tavan vastainen, pyydä lausuntoa mainonnan eettiseltä neuvostolta. Kyseessä voi olla tv-, radio-, ulko- tai suoramainos, internetmainos tai lehdessä oleva mainos.

Pyydä lausuntoa mainoksesta

Lehtikirjoitukset ja journalismi

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on joukkoviestinnän julkaisijoiden ja toimittajien vapaaehtoisuuteen perustuva itsesääntelyelin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Jokainen, joka haluaa saattaa hyvää journalistista tapaa tai ilmaisu- ja julkaisuvapautta koskevan asian JSN:n käsiteltäväksi, voi tehdä kantelun. Jos kantelu koskee esimerkiksi yksityisyyden suojaa tai siihen verrattavaa seikkaa, on kantelulle oltava asianomistajan suostumus. Kantelijana voi olla yksityinen henkilö, viranomainen, yhdistys, yhtiö tai muu yhteisö.

Kantele lehtikirjoituksesta tai toimittajan toiminnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo useita kuluttajan suojaksi säädettyjä lakeja ja antaa sovitteluapua riitatilanteessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto auttaa kuluttajia tekemään valituksia yrityksille ja tuottaa kuluttajille tietoa, joka helpottaa arkipäivän valintoja.

Tee reklamaatio yrityksen toiminnasta