Tarjoajan muistilista


Tältä sivulta löydät kattavat to do -listat, olitpa sitten elokuva-, tv- tai peliyrittäjä, festivaalin järjestäjä, kirjasto tai koulu.

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Kuvaohjelman tarjoajat » Tarjoajan muistilista

Oletko kuvaohjelmien tarjojaja? (esim. elokuva-, tv- ja peliyrittäjä)

Poikkeuksena ovat kirjastot ja oppilaitokset (sekä muut vastaavat yleishyödylliset tahot), jotka saavat tarjota kuvaohjelmia ilman, että ilmoittautuvat kuvaohjelman tarjoajaksi. Näiden toimijoiden on kuitenkin noudatettava muita lain säännöksiä, kuten ikärajan merkitsemisvelvollisuutta sekä ikärajan noudattamis- ja tiedottamisvelvollisuutta.

Kuvaohjelman tarjoajalta peritään vuosittaista valvontamaksua, jonka määrä perustuu tarjoamisen tapaan ja tarjoamispaikkojen lukumäärään.

  • Tarkista, että elokuvat, televisio-ohjelmat tai pelit ovat luokiteltuja kuvaohjelmaluettelossa. Jos niitä ei ole luokiteltu, tarjoajan pitää luokitella ne.

Tarjoajan on huolehdittava siitä, että kuvaohjelmat, joita yleisölle tarjotaan on luokiteltu ja merkitty ikäraja- ja sisältömerkinnällä, ellei niitä ole vapautettu luokitteluvelvollisuudesta. 

Kuvaohjelman luokittelun yhteydessä elokuva, ohjelma tai peli ilmoitetaan kuvaohjelmaluetteloon. Tämä tehdään vain kerran, eli jos ohjelma on jo kuvaohjelmaluettelossa, tarjoaja käyttää sitä ikärajaa.

Jos kuvaohjelmasta on markkinoilla useampi versio, esimerkiksi alkuperäinen ja Director’s Cut -versio, on molemmat luokiteltava.

Pelien tarjoajien Suomessa ei tarvitse enää hyväksyttää PEGI-luokiteltuja pelejä KAVIssa. KAVI hyväksyy kaikki PEGI-luokittelut pelit automaattisesti.

Tarjoajan on kuitenkin aina varmistettava, että Suomessa tarjottava, luokitteluvelvollisuuden piirissä oleva peli löytyy julkaisupäivän jälkeen PEGI-tietokannasta, ja että se on rekisteröity levitettäväksi myös Suomessa, tai että se on luokiteltu Suomessa KAVIn ylläpitämää luokittelujärjestelmää käyttäen.

Ikärajat eivät ole suosituksia, vaan ne perustuvat lakiin ja niitä on noudatettava.

Ikärajasta voidaan joustaa kolme vuotta, jos lapsi on täysi-ikäisen seurassa koko näytöksen ajan. Ikäjousto ei kuitenkaan koske lapsiryhmiä (esim. päiväkotiryhmät) eikä ikärajaa 18.

Tarvitsetko esityslupaa? (esim. festivaalin tai yksittäisen tapahtuman järjestäjä)

KAVI voi antaa hakemuksesta luvan tarjota kuvaohjelmia luokittelematta ja merkitsemättä tarjoamista varten järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa (ns. esityslupa)

Esityslupa-anomus liitteineen on toimitettava KAVIlle heti kun ohjelmisto on varmistunut, mielellään kuukautta ennen tapahtumaa.

Tilaisuuden järjestäjän tulee asettaa kuvaohjelmille sopivat ikärajat ja noudattaa niitä esitystoiminnassa sekä esitysten lipunmyynnissä ja markkinoinnissa. Lapsille ei saa esittää heille haitallista aineistoa.

Ota yhteyttä