Kirjastot ja oppilaitokset


Kirjastot ja oppilaitokset (sekä muut vastaavat yleishyödylliset tahot) saavat tarjota kuvaohjelmia ilman, että ilmoittautuvat kuvaohjelman tarjoajaksi.

  1. Home
  2.  » 
  3. Ikärajat
  4.  » 
  5. Ammattilaiset
  6.  » 
  7. Kuvaohjelman tarjoajat
  8.  » Kirjastot ja oppilaitokset

Vaikka kirjastojen ja oppilaitosten ei tarvitse ilmoittautua kuvaohjelman tarjoajaksi, on lain säännöksiä noudatettava. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ikärajan merkitsemisvelvollisuutta sekä ikärajan noudattamis- ja tiedottamisvelvollisuutta.