Kirjastot ja oppilaitokset


Kirjastot ja oppilaitokset (sekä muut vastaavat yleishyödylliset tahot) saavat tarjota kuvaohjelmia ilman, että ilmoittautuvat kuvaohjelman tarjoajaksi.

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Kuvaohjelman tarjoajat » Kirjastot ja oppilaitokset

Vaikka kirjastojen ja oppilaitosten ei tarvitse ilmoittautua kuvaohjelman tarjoajaksi, on lain säännöksiä noudatettava. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ikärajan merkitsemisvelvollisuutta sekä ikärajan noudattamis- ja tiedottamisvelvollisuutta.