Tarjoajaksi ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen tehdään Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille. KAVI perii kuvaohjelman tarjoajalta vuosittaista valvontamaksua. 

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Kuvaohjelman tarjoajat » Tarjoajaksi ilmoittautuminen

Jos kuvaohjelmia tarjotaan taloudellisessa tarkoituksessa ja säännöllisesti, on tarjoajan ilmoittauduttava kuvaohjelmien tarjoajaksi.

Ilmoittautuminen:

Tarjoaja, jolla on 1–5 tarjoamispaikkaa, ilmoittautuu word-lomakkeella.

Med denna blankett anmäls uppgifter för 1–5 levereringsställen.

Tarjoaja, jolla on yli viisi tarjoamispaikkaa, ilmoittautuu täyttämällä tarvittavat tiedot tähän excel-tiedostoon.

Maksut:

Kuvaohjelman tarjoajalta peritään vuosittaista valvontamaksua, jonka määrä perustuu tarjoamisen tapaan ja tarjoamispaikkojen lukumäärään.

Valvontamaksun suuruuden voi tarkistaa täältä (löytyy hinnaston lopusta).

To do -lista:

Katso lakisääteiset velvollisuutesi tarjoajan muistilistasta.