Festivaalilupa-anomus


Kuvaohjelmien julkinen esittäminen erityisissä tapahtumissa (esim. elokuvafestivaalit, elokuva- ja pelitapahtumat) ilman luokiteltua on mahdollista, mutta siihen tarvitaan lupa. 

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Kuvaohjelman tarjoajat » Festivaalilupa-anomus

KAVI voi antaa hakemuksesta luvan tarjota kuvaohjelmia luokittelematta ja merkitsemättä tarjoamista varten järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa (ns. festivaalilupa). Festivaalilupia ei myönnetä säännönmukaiseen kulttuuritoimintaan, kuten elokuvakerhotoimintaan. 

Lupa voidaan antaa yhtä tilaisuutta varten tai määräajaksi. Lupaan voidaan liittää kuvaohjelmien esityspaikkaa ja -aikaa sekä katsojien ikää koskevia ehtoja. Lupa myönnetään yleensä ehdolla, että tilaisuuden järjestäjä ei esitä lapsille heille haitallista aineistoa, eli asettaa kuvaohjelmille sopivat ikärajat ja noudattaa niitä esitystoiminnassa sekä esitysten lipunmyynnissä ja markkinoinnissa.

Lupaa anotaan lomakkeella.

Lomake liitteineen on toimitettava heti kun ohjelmisto on varmistunut, mielellään kuukautta ennen tapahtumaa joko sähköpostin liitetiedostona (pdf) osoitteeseen kirjaamo@kavi.fi tai kirjepostina osoitteeseen Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, PL 16, 00501 Helsinki (Viitteeksi: MEKU-yksikkö).

Lupa on maksullinen, paitsi jos, järjestäjä on verottajan hyväksymä yleishyödyllinen yhteisö (OKM:n asetus 748/2017). Verottajan todistus (viimeiseltä valmistuneelta verovuodelta) on liitettävä anomukseen.

Verottajan todistuksella yleishyödyllisyydestä saa aina maksuttoman, mutta jos KAVI:n arvion mukaan tapahtuma on yleishyödyllinen, on se silloinkin maksuton, eikä tarjoajan tarvitse olla yleishyödyllinen yhteisö.

Lataa festivaalilupa-anomuslomake: Word, pdf

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Maarit Pietinen, puhelin: 0295 338 002 tai sähköposti: maarit.pietinen[at]kavi.fi (keskiviikko-perjantai) tai asiantuntija Arttu Nevanperä, puhelin: 0295 338 017, sähköposti: arttu.nevanpera [at] kavi.fi

Ohje festivaaliluvan hakijalle (pdf)