Festivaalilupa-anomus


Kuvaohjelmien julkinen esittäminen erityisissä tapahtumissa (esim. elokuvafestivaalit, elokuva- ja pelitapahtumat) ilman luokiteltua on mahdollista, mutta siihen tarvitaan lupa. 

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Kuvaohjelman tarjoajat » Festivaalilupa-anomus

Maksu voidaan periä alempana tai jättää kokonaan perimättä, mikäli KAVI:n arvion mukaan luvan hakijan antaman selvityksen perusteella asiassa on kyse sellaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta, joka edistää yleistä kulttuuritoimintaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020, 1244/2019) KAVI voi antaa hakemuksesta luvan tarjota kuvaohjelmia luokittelematta ja merkitsemättä tarjoamista varten järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa (ns. festivaalilupa). Festivaalilupia ei myönnetä säännönmukaiseen kulttuuritoimintaan, kuten elokuvakerhotoimintaan. 

Lupa voidaan antaa yhtä tilaisuutta varten tai määräajaksi. Lupaan voidaan liittää kuvaohjelmien esityspaikkaa ja -aikaa sekä katsojien ikää koskevia ehtoja. Lupa myönnetään yleensä ehdolla, että tilaisuuden järjestäjä ei esitä lapsille heille haitallista aineistoa, eli asettaa kuvaohjelmille sopivat ikärajat ja noudattaa niitä esitystoiminnassa sekä esitysten lipunmyynnissä ja markkinoinnissa.

Lupaa anotaan lomakkeella.

Lomake liitteineen on toimitettava heti kun ohjelmisto on varmistunut, mielellään kuukautta ennen tapahtumaa joko sähköpostin liitetiedostona (pdf) osoitteeseen kirjaamo@kavi.fi tai kirjepostina osoitteeseen Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, PL 16, 00501 Helsinki (Viitteeksi: MEKU-yksikkö).

Lupa on maksullinen. Maksu voidaan periä alempana tai jättää kokonaan perimättä, mikäli KAVI:n arvion mukaan luvan hakijan antaman selvityksen perusteella asiassa on kyse sellaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta, joka edistää yleistä kulttuuritoimintaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020, 1244/2019). 

Lataa festivaalilupa-anomuslomake: Word, pdf

Lisätietoja:

kuvaohjelmavirkailija Mirja Kosonen, puhelin 0295 338 003, sähköposti: mirja.kosonen[at]kavi.fi tai toimistosihteeri Saara Halonen, puhelin: 0295 338 014, sähköposti saara.halonen[at]kavi.fi

Ohje festivaaliluvan hakijalle (pdf)