Esityslupa-anomus


Kuvaohjelmien julkinen esittäminen erityisissä tapahtumissa (esim. elokuvafestivaalit, elokuva- ja pelitapahtumat) ilman luokiteltua on mahdollista, mutta siihen tarvitaan lupa. 

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Kuvaohjelman tarjoajat » Esityslupa-anomus

KAVI voi antaa hakemuksesta luvan tarjota kuvaohjelmia luokittelematta ja merkitsemättä tarjoamista varten järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa (ns. esityslupa). Esityslupia ei myönnetä säännönmukaiseen kulttuuritoimintaan, kuten elokuvakerhotoimintaan.

Lupa voidaan antaa yhtä tilaisuutta varten tai määräajaksi. Lupaan voidaan liittää kuvaohjelmien esityspaikkaa ja -aikaa sekä katsojien ikää koskevia ehtoja. Lupa myönnetään yleensä ehdolla, että tilaisuuden järjestäjä ei esitä lapsille heille haitallista aineistoa, eli asettaa kuvaohjelmille sopivat ikärajat ja noudattaa niitä esitystoiminnassa sekä esitysten lipunmyynnissä ja markkinoinnissa.

Lomake liitteineen on toimitettava heti kun ohjelmisto on varmistunut, mielellään kuukautta ennen tapahtumaa joko sähköpostin liitetiedostona (pdf) osoitteeseen kirjaamo@kavi.fi tai kirjepostina osoitteeseen Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, PL 16, 00501 Helsinki (Viitteeksi: MEKU-yksikkö).

Lupa on maksullinen. Esityslupa on maksuton yleishyödylliselle yhdistykselle sekä jos suoritteen tuottaminen kohdistuu valtion tai kunnan koulutus- tai kulttuuritoimintaan taikka sellaiseen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää yleistä kulttuuritoimintaa.

Lataa esityslupa-anomuslomake: Word, pdf

Lisätietoja:

toimistosihteeri Saara Halonen, puhelin: 0295 338 014, sähköposti saara.halonen[at]kavi.fi tai kuvaohjelmavirkailija Mirja Kosonen, puhelin 0295 338 003, sähköposti: mirja.kosonen[at]kavi.fi

Ohje esitysluvan hakijalle (pdf)