Kuvaohjelman tarjoajat


Kuvaohjelman tarjoamista yleisölle on esimerkiksi elokuvien tai digitaalisten pelien tallenteiden myyminen tai vuokraaminen, ohjelmien esittäminen televisiossa tai elokuvateatterissa, digitaalisten pelien yleisön saatavilla pitäminen pelitapahtumassa sekä elokuvien pitäminen yleisön nähtävillä suoratoistopalvelussa. 

  1. Home
  2.  » 
  3. Ikärajat
  4.  » 
  5. Ammattilaiset
  6.  » Kuvaohjelman tarjoajat

Kuvaohjelmia ovat elokuvat, televisio-ohjelmat ja digitaaliset pelit. Kuvaohjelman tarjoaja on se, joka tarjoaa kuvaohjelmia yleisölle. Kuvaohjelman tarjoamista yleisölle on esimerkiksi elokuvien myyminen tai vuokraaminen, ohjelmien esittäminen televisiossa tai elokuvateatterissa sekä elokuvien pitäminen yleisön saatavilla internetissä. Lisäksi kuvaohjelmien tarjoamista on esimerkiksi pelien myyminen ja vuokraaminen sekä pelien tarjoaminen yleisölle pelitapahtumissa.

Kuvaohjelmia julkisesti yleisölle tarjottaessa kuvaohjelman tulee olla luokiteltu ikärajalla ja merkitty sisältösymbolein suomalaisen ikärajaluokitusjärjestelmän tai PEGI-järjestelmän mukaisesti, ellei sitä ole vapautettu luokittelu- ja merkintävelvollisuudesta. Luokiteltua ikärajaa tulee noudattaa, sillä Suomessa ikärajat eivät ole suosituksia.  

Kuvaohjelman suomalaisen ikärajaluokituksen voi tarkistaa ikärajatietokanta IKLU:sta.

Kuvaohjelmille ikärajoja luokittelevat KAVI:n hyväksymät ja valvomat kuvaohjelmaluokittelijat.

Kuvaohjelman tarjoajan on huolehdittava tarjoamiseen liittyvistä lakisääteisistä velvollisuuksista. Kuvaohjelman tarjoajalta peritään vuosittaista valvontamaksua, jonka määrä perustuu tarjoamisen tapaan ja tarjoamispaikkojen lukumäärään. Lisätietoa saat tarjoajan muistilistasta.

Kuvaohjelmia taloudellisessa tarkoituksessa ja säännöllisesti tarjoavalla on velvollisuus ilmoittautua kuvaohjelmien tarjoajarekisteriin. Ilmoittaudu tarjoajaksi kuvaohjelmien tarjoajarekisteriin

Kuvaohjelmien julkinen esittäminen erityisissä tapahtumissa (esim. elokuvafestivaalit, elokuva- ja pelitapahtumat) ilman luokittelua ja merkitsemistä on mahdollista, mutta siihen tarvitaan lupa. Tee esityslupahakemus