Kuvaohjelman tarjoajat


Kuvaohjelman tarjoamista yleisölle on esimerkiksi elokuvien tai pelien myyminen tai vuokraaminen, ohjelmien esittäminen televisiossa tai elokuvateatterissa sekä elokuvien pitäminen saatavilla internetissä. 

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Kuvaohjelman tarjoajat

Kuvaohjelma on esimerkiksi elokuva, televisio-ohjelma ja peli. Kuvaohjelman tarjoaja on se, joka julkisesti tarjoaa kuvaohjelmia. Kuvaohjelman tarjoamista yleisölle on esimerkiksi elokuvien myyminen tai vuokraaminen, ohjelmien esittäminen televisiossa tai elokuvateatterissa sekä elokuvien pitäminen saatavilla internetissä.

Kuvaohjelman tarjoajan on huolehdittava tarjoamiseen liittyvistä lakisääteisistä toimenpiteistä. Julkisesti tarjottu kuvaohjelma tulee olla kuvaohjelmalain mukaisesti luokiteltu ja merkitty. Lisäksi kuvaohjelma pitää ilmoittaa KAVI:n ikärajatietokantaan, ellei sitä ole vapautettu luokittelu- ja/tai merkintävelvollisuudesta. Ikärajoja on myös noudatettava.

Kuvaohjelman tarjoajalta peritään vuosittaista valvontamaksua, jonka määrä perustuu tarjoamisen tapaan ja tarjoamispaikkojen lukumäärään.

Lue lisää tarjoajan muistilistasta.