Muutoksenhaku luokittelupäätökseen


Tällä sivulla esitellään miten luokittelupäätöksiin voi hakea muutosta. 

  1. Home
  2.  » 
  3. Ikärajat
  4.  » 
  5. Ammattilaiset
  6.  » 
  7. Luokittelu
  8.  » Muutoksenhaku

Kuvaohjelmaluokittelijan tekemään kuvaohjelman luokittelupäätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille.

KAVI:n tekemään luokittelupäätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kuvaohjelmalautakunnalta kirjallisella valituksella.

Kuvaohjelmalautakunnan päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.