Muutoksenhaku


Tällä sivulla esitellään miten luokittelupäätöksiin voi hakea muutosta. 

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Luokittelu » Muutoksenhaku

Kuvaohjelmaluokittelijan tekemään kuvaohjelman luokittelupäätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille.

Luokittelupäätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kuvaohjelmalautakunnalta kirjallisella valituksella.

Kuvaohjelmalautakunnan päätöksestä voi tietyin ehdoin valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen