Luokittelukriteerit


Luokittelukriteereiden avulla arvioidaan kuvaohjelman haitallisuutta eri ikäiselle lapselle.

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Luokittelu » Luokittelukriteerit

Kuvaohjelmalain mukaan lapsen kehitykselle haitallisena pidetään kuvaohjelmaa, joka väkivaltaisuutensa tai seksuaalisen sisältönsä vuoksi tai ahdistusta aiheuttamalla tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla on omiaan vaikuttamaan haitallisesti lapsen kehitykseen. Kuvaohjelman haitallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, millaisessa yhteydessä ja miten tapahtumat ohjelmassa kuvataan.

Voit ladata pdf-tiedoston luokittelukriteereistä täältä.

Du kan ladda ner klassificeringskriterierna här (pdf). Classification criteria in English (pdf)

Ikärajojen perusteita ja sisältöjen haitallisuutta avataan seuraavissa pdf-dokumenteissa:
Väkivalta
Seksi
Ahdistus
Päihteet
Kaikki perusteet