Koulutukset


KAVI järjestää luokittelijoiden koulutukset ja kertauskoulutukset. 

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Luokittelu » Koulutukset

Luokittelijakoulutus siirtyy keväälle 2021

Luokittelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on täysi-ikäinen

  • muuten sopiva (ei esim. tehtävän suorittamista estävää aistivammaa)
  • ei tuomioita laissa mainituista rikoksista, 6 kk uudempi ote rikosrekisteristä on esitettävä ennen luokittelijakokeeseen osallistumista
  • suorittanut hyväksytysti luokittelijakoulutuksen

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta. Kertauskoulutus on suoritettava aikaisintaan kuusi kuukautta ennen hyväksymisen voimassaolon päättymistä (Kuvaohjelmalaki, 3 luku, 13§). Koulutus kuvaohjelmaluokittelijaksi ja kertauskoulutus sisältävät lain säännöksiin, lapsen kehitykseen, kuvaohjelman luokitteluun ja luokittelun perusteisiin sekä sananvapauteen liittyvät opetusaiheet. Instituutti määrää vaatimukset, jotka kuvaohjelmaluokittelijakoulutuksen ja kertauskoulutuksen tulee täyttää.

Katso hinnastosta luokittelijakoulutuksen ja todistuksen hinta.

Kertauskoulutuksen aikataulu 2020

Kertauskoulutus järjestetään torstaina 8. lokakuuta 2020 SörnäisissäKertauskoulutus on luokittelijoille, joilla tulee 5 v täyteen luokittelijana.

Lisätietoja antavat:

Luokittelijakoulutus: leena.karjalainen@kavi.fi (hanna.happo@kavi.fi)
Kertauskoulutus: hanna.happo@kavi.fi  (leena.karjalainen@kavi.fi)

Hanna Happo on tavoitettavissa maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.