Luokittelijakoulutukset


KAVI järjestää luokittelijoiden koulutukset ja kertauskoulutukset. 

 1. Etusivu
 2.  » 
 3. Ikärajat
 4.  » 
 5. Ammattilaiset
 6.  » 
 7. Luokittelu
 8.  » Koulutukset

Luokittelijaksi hyväksymisen edellytykset

 • täysi-ikäisyys
 • sopivuus tehtävään (ei esim. tehtävän suorittamista estävää aistivammaa)
 • ei tuomioita kuvaohjelmalaissa mainituista rikoksista; ote rikosrekisteristä, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, on esitettävä
 • hyväksytysti luokittelijakoulutuksen suorittaminen

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta. Kertauskoulutus on suoritettava aikaisintaan kuusi kuukautta ennen hyväksymisen voimassaolon päättymistä (KuvaL 13 §).

Koulutus kuvaohjelmaluokittelijaksi ja kertauskoulutus sisältävät kuvaohjelmalain säännöksiin, lapsen kehitykseen, kuvaohjelman luokitteluun ja luokittelun perusteisiin sekä sananvapauteen liittyvät opetusaiheet. Instituutti määrää vaatimukset, jotka kuvaohjelmaluokittelijakoulutuksen ja kertauskoulutuksen tulee täyttää.

Katso hinnastosta luokittelijakoulutuksen ja todistuksen hinta.

Luokitteluoikeus on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Oikeuksien jatkuminen edellyttää osallistumista KAVIn järjestämään kertauskoulutuspäivään.

Kertaamaan saa tulla aikaisintaan puoli vuotta ennen oikeuksien vanhenemista. Kertauskoulutuksiin sisältyy lisäksi ennakkotehtävä ja uuden rikosrekisteriotteen esittämisvelvoite.

IKLU lähettää luokittelijalle automaattiviestin 6 kuukautta ennen oikeuksien päättymistä.

Luokittelijakoulutus

Luokittelijakoulutus (LUKO22)

KAVI järjestää luokittelijakoulutuksen 26.-27.10.2022 ja 24.11.2022.

Ilmoittaudu luokittelijakoulutukseen (28.9.2022 klo 16.15 mennessä)

Kertauskoulutus

Kertauskoulutus (KEKO1)

KAVI järjestää 5 vuotta luokittelijoina toimineille kertauskoulutuksen to 19.5.2022.

Ilmoittaudu 19.5.2022 kertauskoulutukseen (19.4.2022 klo 16.15 mennessä)

Tämänvuotinen KEKO1 on tarkoitettu niille kuvaohjelmaluokittelijoille, jotka ovat saaneet luokittelijan pätevyyden vuonna 2017. Kertaamaan voi tulla myös, mikäli on jättänyt aiemman kertauskoulutuksen väliin ja oma hyväksyntä on siksi vanhentunut.

Kertauskoulutuksen voi suorittaa korkeintaan puoli vuotta ennen luokittelijaoikeuden päättymistä. Mikäli 19.5.2022 on em. syystä mahdoton, kertaaja voi vaihtoehtoisesti osallistua syksyllä 22.9.2022 järjestettävään KEKO 2 –koulutukseen. Jatkossa kertaaja voi siis itse valita kummassa järjestyksessä kertauskoulutukset suorittaa (tämä ei koske niitä luokittelijoita, joilla on jo KEKO 1 tehtynä).

Kertauskoulutus (KEKO2)

KAVI järjestää kertauskoulutuksen (KEKO 2) jo 10 vuotta luokittelijoina toimineille 22.9.2022. 

Ilmoittaudu 22.9.2022 kertauskoulutukseen (25.8.2022 klo 16.15 mennessä)

 

Lisätietoja antavat:

Erityisasiantuntija Leena Karjalainen (leena.karjalainen@kavi.fi)
puhelin: 0295 338 001 tai 050 4390 767

Käytännön järjestelyt: kuvaohjelmavirkailija Saara Halonen (saara.halonen@kavi.fi),
puhelin 0295 338 024 tai 050 5183 426