Luokittelijakoulutukset


KAVI järjestää luokittelijoiden koulutukset ja kertauskoulutukset. 

 1. Home
 2.  » 
 3. Ikärajat
 4.  » 
 5. Ammattilaiset
 6.  » 
 7. Luokittelu
 8.  » Koulutukset

Luokittelijaksi hyväksymisen edellytykset

 • täysi-ikäisyys
 • sopivuus tehtävään (ei esim. tehtävän suorittamista estävää aistivammaa)
 • ei tuomioita kuvaohjelmalaissa mainituista rikoksista; ote rikosrekisteristä, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, on esitettävä
 • hyväksytysti luokittelijakoulutuksen suorittaminen

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta. Kertauskoulutus on suoritettava aikaisintaan kuusi kuukautta ennen hyväksymisen voimassaolon päättymistä (KuvaL 13 §).

Koulutus kuvaohjelmaluokittelijaksi ja kertauskoulutus sisältävät kuvaohjelmalain säännöksiin, lapsen kehitykseen, kuvaohjelman luokitteluun ja luokittelun perusteisiin sekä sananvapauteen liittyvät opetusaiheet. Instituutti määrää vaatimukset, jotka kuvaohjelmaluokittelijakoulutuksen ja kertauskoulutuksen tulee täyttää.

Katso hinnastosta luokittelijakoulutuksen ja todistuksen hinta.

Luokitteluoikeus on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Oikeuksien jatkuminen edellyttää osallistumista KAVIn järjestämään kertauskoulutuspäivään.

Kertaamaan saa tulla aikaisintaan puoli vuotta ennen oikeuksien vanhenemista. Kertauskoulutuksiin sisältyy lisäksi ennakkotehtävä ja uuden rikosrekisteriotteen esittämisvelvoite.

IKLU lähettää luokittelijalle automaattiviestin 6 kuukautta ennen oikeuksien päättymistä.

Luokittelijakoulutus

Luokittelijakoulutus (LUKO22)

KAVI järjestää luokittelijakoulutuksen 26.-27.10.2022 ja 24.11.2022. + koe ti 13.12. / ti 10.1. / ti 7.2.

Siirryttyämme takaisin lähiopetukseen, luokittelijan peruskoulutukseen liittyvät kuvaohjelmien luokittelukokeet järjestetään normaalisti KAVIn tiloissa Sörnäisten rantatiellä. Tarkempi kellonaika ilmoitetaan kunkin koulutuksen yhteydessä erikseen.

Luokittelijakoulutus 2023

Luokittelijakoulutus 2023: 4. – 5.10.2023 + 9.11.2023 + 1. mahdollinen koepäivä 13.12.2023

Kertauskoulutus

Kertauskoulutus vuonna 2023

Kertauskoulutus 2023: 19.1.2023 ja 2.11.2023

Ilmoittaudu tammikuun kertauskoulutukseen (14.12. klo 16.15 mennessä)

Vuoden 2023 alusta Kertauskoulutus 1 ja Kertauskoulutus 2 yhdistyvät, joten tulevat kertauskoulutukset ovat tarkoitettu niille kuvaohjelmaluokittelijoille, jotka ovat saaneet luokittelijan pätevyyden viisi tai kymmenen vuotta sitten. Kertaamaan voi tulla myös, mikäli on jättänyt aiemman kertauskoulutuksen väliin ja oma hyväksyntä on siksi vanhentunut.

Kertauskoulutuksen voi suorittaa korkeintaan puoli vuotta ennen luokittelijaoikeuden päättymistä.


Lisätietoja antavat:

Erityisasiantuntija Jarno Virtanen (jarno.virtanen@kavi.fi)
puhelin: 0295 338 043 tai 050 4680 695

Käytännön järjestelyt: kuvaohjelmavirkailija Saara Halonen (saara.halonen@kavi.fi),
puhelin 0295 338 024 tai 050 5183 426