Luokittelijakoulutukset


KAVI järjestää luokittelijoiden koulutukset ja kertauskoulutukset. 

 1. Etusivu
 2.  » 
 3. Ikärajat
 4.  » 
 5. Ammattilaiset
 6.  » 
 7. Luokittelu
 8.  » Koulutukset

Luokittelijaksi hyväksymisen edellytykset

 • täysi-ikäisyys
 • sopivuus tehtävään (ei esim. tehtävän suorittamista estävää aistivammaa)
 • ei tuomioita kuvaohjelmalaissa mainituista rikoksista; ote rikosrekisteristä, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, on esitettävä
 • hyväksytysti luokittelijakoulutuksen suorittaminen

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta. Kertauskoulutus on suoritettava aikaisintaan kuusi kuukautta ennen hyväksymisen voimassaolon päättymistä (KuvaL 13 §).

Koulutus kuvaohjelmaluokittelijaksi ja kertauskoulutus sisältävät kuvaohjelmalain säännöksiin, lapsen kehitykseen, kuvaohjelman luokitteluun ja luokittelun perusteisiin sekä sananvapauteen liittyvät opetusaiheet. Instituutti määrää vaatimukset, jotka kuvaohjelmaluokittelijakoulutuksen ja kertauskoulutuksen tulee täyttää.

Katso hinnastosta luokittelijakoulutuksen ja todistuksen hinta.

Luokitteluoikeus on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Oikeuksien jatkuminen edellyttää osallistumista KAVIn järjestämään kertauskoulutuspäivään.

Kertaamaan saa tulla aikaisintaan puoli vuotta ennen oikeuksien vanhenemista. Kertauskoulutuksiin sisältyy lisäksi ennakkotehtävä ja uuden rikosrekisteriotteen esittämisvelvoite.

IKLU lähettää luokittelijalle automaattiviestin 6 kuukautta ennen oikeuksien päättymistä.

Luokittelijakoulutukset

2021

KAVI järjestää luokittelijakoulutuksen ke-to 15.-16.9. ja to 14.10.2021.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

2022

KAVI järjestää luokittelijakoulutuksen 26.-27.10.2022 ja 24.11.2022.

Ilmoittaudu luokittelijakoulutukseen (28.9.2022 klo 16.15 mennessä)

Lisätietoja antavat:

Luokittelijakoulutus: erityisasiantuntija Leena Karjalainen (leena.karjalainen@kavi.fi)

Käytännön järjestelyt: kuvaohjelmavirkailija Saara Halonen (saara.halonen@kavi.fi) 0295 338 024

Kertauskoulutukset

Aloitamme toisen kertauskoulutuskierroksen kymmenen vuotta luokittelutyötä tehneille. Tulevat KEKO 2 päivämäärät ovat 25.11.2021, 27.1.2022 ja 22.9.2022. Kertaus suoritetaan osallistumalla yhteen näistä.

Kertauskoulutus 1 (KEKO 1) järjestetään vuonna 2022 vain kerran, torstaina 19.5.2022. Mikäli kevään päivämäärä on mahdoton, kertaaja voi vaihtoehtoisesti osallistua syksyllä 22.9.2022 järjestettävään KEKO 2 –koulutukseen. Jatkossa kertaaja voi siis itse valita kummassa järjestyksessä kertauskoulutukset suorittaa (tämä ei koske niitä luokittelijoita, joilla on jo KEKO 1 tehtynä).

2021

Kertauskoulutus (KEKO 2) järjestetään to 25.11.2021.

Ilmoittaudu kertauskoulutukseen 2 (22.10.2021 klo 16.15 mennessä)

2022

KAVI järjestää kertauskoulutuksen (KEKO 2) 27.1.2022 ja 22.9.2022. 

Ilmoittaudu 27.1.2022 kertauskoulutukseen (30.12.2021 klo 16.15 mennessä)

Ilmoittaudu 22.9.2022 kertauskoulutukseen (25.8.2021 klo 16.15 mennessä)

KAVI järjestää kertauskoulutuksen (KEKO 1) to 19.5.2022.

Ilmoittaudu 19.5.2022 kertauskoulutukseen (19.4.2022 klo 16.15 mennessä)

Koulutuspäivä on tarkoitettu niille kuvaohjelmaluokittelijoille, jotka ovat saaneet luokittelijan pätevyyden vuonna 2017. Kertaamaan voi tulla myös, mikäli on jättänyt aiemman kertauskoulutuksen väliin ja oma hyväksyntä on siksi vanhentunut.

Lisätietoja antavat:

Kertauskoulutus: erityisasiantuntija Leena Karjalainen (leena.karjalainen@kavi.fi)

Käytännön järjestelyt: kuvaohjelmavirkailija Saara Halonen (saara.halonen@kavi.fi)