Lait ja maksut


Tällä sivulla esitellään tärkeintä lainsäädäntöä sekä kuvaohjelmiin liittyviä maksuja.

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Lait ja maksut

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) vastaa KAVIssa mediakasvatuksen kansallisesta edistämisestä sekä kuvaohjelmien luokittelun ja tarjonnan valvomisesta.

Kuvaohjelmalaki

Kesällä 2011 annettu kuvaohjelmalaki säätää kuvaohjelmien – eli elokuvien, televisio-ohjelmien ja digitaalisten pelien – tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi. Lapsille haitallisten kuvaohjelmien tarjoamista rajoitetaan ikärajoilla.

Tutustu kuvaohjelmalain sisältöön Finlex-sivustolla >>

Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista

Tutustu Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista annettuun lakiin.

Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista

Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta

Tutustu lakiin kuvaohjelmalain muuttamisesta

Valvontasuunnitelma

KAVIn Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) valvoo kuvaohjelmien luokittelijoiden ja tarjoajien toimintaa. Yksikkö laatii valvontasuunnitelman neljäksi vuodeksi kerrallaan ja sitä päivitetään vuosittain.

Kuvaohjelmien luokittelun ja tarjoamisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2020.

MEKUn toimintaohjelma

Vuonna 2013 julkaistu toimintaohjelma kuvaa edelleen MEKUn toimintaa – osana Kansallista audiovisuaalista instituuttia. Ohjelmassa kerrotaan mm. MEKUn visiosta, yhteiskunnallisesta kontekstista, kansallisesta toimijakentästä sekä mediakasvatustehtävästä.

Lue MEKUn toimintaohjelma (PDF) >>