Lait ja maksut


Tällä sivulla esitellään KAVI:n toimintaa säänteleviä lakeja ja asetuksia. 

  1. Home
  2.  » 
  3. Ikärajat
  4.  » 
  5. Ammattilaiset
  6.  » Lait ja maksut

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) vastaa KAVI:ssa mediakasvatuksen kansallisesta edistämisestä sekä kuvaohjelmien luokittelun ja tarjoamisen valvomisesta.

Kuvaohjelmalaki

Vuodesta 2012 voimassa ollut kuvaohjelmalaki säätää kuvaohjelmien – eli elokuvien, televisio-ohjelmien ja digitaalisten pelien – tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi. Lapsille haitallisten kuvaohjelmien tarjoamista rajoitetaan ikärajoilla.

Tutustu kuvaohjelmalakiin >>

Kuvaohjelmalain uudistaminen on aloitettu syksyllä 2021 opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä.

Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta

Kuvaohjelmalain muuttamisesta annetussa laissa säädetään mm. Suomeen sijoittautuneista videonjakoalustapalveluista.

Tutustu kuvaohjelmalain muuttamisesta annettuun lakiin

Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista

Tutustu Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista annettuun lakiin, jossa säädetään mm. KAVI:n toimialasta ja tehtävistä.

Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista annetulla asetuksella säädetään mm. KAVI:n organisaatiosta. Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa asetuksen, johon useat KAVI:n määräämistä maksuista perustuvat.

Valvontasuunnitelma

KAVI:n Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) valvoo kuvaohjelmien luokittelijoiden ja tarjoajien toimintaa. Yksikkö laatii valvontasuunnitelman neljäksi vuodeksi kerrallaan ja sitä päivitetään vuosittain.

Kuvaohjelmien luokittelun ja tarjoamisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2023

MEKU:n toimintaohjelma

Vuonna 2013 julkaistu toimintaohjelma kuvaa edelleen MEKU:n toimintaa – osana Kansallista audiovisuaalista instituuttia. Ohjelmassa kerrotaan mm. MEKU:n visiosta, yhteiskunnallisesta kontekstista, kansallisesta toimijakentästä sekä mediakasvatustehtävästä.

Lue MEKUn toimintaohjelma (PDF) >>