Lait ja maksut


Tällä sivulla esitellään lakeja ja linjauksia sekä kuvaohjelmiin liittyviä maksuja. 

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Lait ja maksut

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) vastaa KAVIssa mediakasvatuksen kansallisesta edistämisestä sekä kuvaohjelmien luokittelun ja tarjonnan valvomisesta.

Kuvaohjelmalaki

Kesällä 2011 annettu kuvaohjelmalaki säätää kuvaohjelmien – eli elokuvien, televisio-ohjelmien ja digitaalisten pelien – tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi. Lapsille haitallisten kuvaohjelmien tarjoamista rajoitetaan ikärajoilla.

Tutustu kuvaohjelmalain sisältöön Finlex-sivustolla >>

Laki kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista

Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista

Valvontasuunnitelma

KAVIn Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) valvoo kuvaohjelmien luokittelijoiden ja tarjoajien toimintaa. Yksikkö laatii valvontasuunnitelman neljäksi vuodeksi kerrallaan ja sitä päivitetään vuosittain.

Kuvaohjelmien luokittelun ja tarjoamisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019.

MEKUn toimintaohjelma

Vuonna 2013 julkaistu toimintaohjelma kuvaa edelleen MEKUn toimintaa – nyt osana Kansallista audiovisuaalista instituuttia. Ohjelmassa kerrotaan mm. MEKUn visiosta, yhteiskunnallisesta kontekstista, kansallisesta toimijakentästä sekä mediakasvatustehtävästä.

Lue MEKUn toimintaohjelma (PDF) >>