Viiden kuvaohjelman ikärajat pysyivät ennallaan


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan osana kuvaohjelmaluokittelijoiden valvontaa 7. ja 8.2.2022 uudelleenluokitellut viisi kuvaohjelmaa, joiden ikärajat pysyivät ennallaan. Uudelleenluokitellut kuvaohjelmat ovat: Kun Harry tapasi Sallyn… (When Harry Met Sally…, 1989), Kuokkavieraat (Wedding Crashers, 2005), Transformer (2017), Joulukulkuset soivat (Sleigh Bells Ring, 2016) ja The Betty Show (2021).

Kun Harry tapasi Sallyn… -elokuvassa, jonka kuvaohjelmaluokittelija on luokitellut 15.4.2019, on KAVIn mukaan useita lieviä seksuaalisia viittauksia, jotka ovat lähinnä sanallisia. Elokuva sisältää myös yksittäisen hyvin lievää väkivaltaa sisältävän kohtauksen, jossa ruumiillista kipua ei esitetä, minkä takia kohtauksen ei katsota vaikuttavan luokittelun ikärajaan tai haitallisuussymboleihin. Näin ollen KAVIn uudelleenluokittelussa elokuvan ikäraja pysyi ennallaan sallittuna yli 7-vuotiaille perusteena lievä seksuaalinen sisältö.

Kuokkavieraat-komediaelokuvassa¸ jonka kuvaohjelmaluokittelija on luokitellut 21.2.2020, on runsaasti selkeitä seksiviitteitä ja ronskia seksuaalista sanastoa. Lisäksi elokuvassa on seksuaaliseen väkivaltaan viittaavia kohtauksia sekä realistista väkivaltaa, jota on vain osittain pyritty keventämään huumorilla. KAVIn uudelleenluokittelussa kuvaohjelman ikäraja pysyi ennallaan sallittuna yli 12-vuotiaille, mutta seksuaalisen sisällön lisäksi KAVI lisäsi ikärajan toiseksi perusteeksi väkivallan.

Transformer, jonka kuvaohjelmaluokittelija on luokitellut 27.8.2021, on dokumentti sukupuolenkorjausprosessista. Dokumentti on kokonaistunnelmaltaan positiivinen ja toivoa herättävä, mutta siinä käsitellään vaikeita aiheita sekä näytetään yksityiskohtaisia lääketieteellisiä leikkauskuvia ja yksittäinen kuva itseä vahingoittavasta käyttäytymisestä. KAVIn uudelleenluokittelussa kuvaohjelman ikäraja pysyy ennallaan sallittuna yli 12-vuotiaille perusteena ahdistusta aiheuttava sisältö.

Joulukulkuset soivat on lämminhenkinen jouluelokuva, jonka kuvaohjelmaluokittelija on luokitellut 21.12.2021. Elokuva ei sisällä lapsille haitallista materiaalia, joten KAVIn uudelleenluokittelussa kuvaohjelman ikäraja pysyi ennallaan sallittuna kaikenikäisille.

The Betty Show on teatteritaltiointi, jonka kuvaohjelmaluokittelija on luokitellut 29.10.2021. Esityksen keskiössä on addiktiot, joihin liittyen esitetään muun muassa päihdyttävien aineiden nauttimista, sekavuustiloja ja huonovointisuutta. KAVIn uudelleenluokittelussa kuvaohjelman ikäraja pysyi ennallaan sallittuna yli 12-vuotiaille perusteina ahdistusta aiheuttava sisältö sekä päihteiden käytön kuvaukset.