Tv-sarjojen jaksojen ikärajat pysyivät ennallaan


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on osana kuvaohjelmaluokittelijoiden valvontaa uudelleenluokitellut kolme tv-sarjan jaksoa. Valvonta kohdistui tv-sarjojen American Auto (2022), Kauniit ja rohkeat (The Bold and the Beautiful, 2022) sekä The Language of Love (2022) jaksoihin.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 1.6.2023 arvioinut American Auto -tv-sarjan 2. tuotantokauden jakson 13 sallituksi kaikenikäisille. KAVIn näkemyksen mukaan jakso ei sisällä lapsille haitallista materiaalia, joten KAVI piti uudelleenluokittelussaan sen ikärajan ennallaan sallittuina kaikenikäisille.

Kauniit ja rohkeat -tv-sarjan jakso 8987 ”Karkaa kanssani, rakas” taas oli arvioitu kuvaohjelmaluokittelijan toimesta 31.5.2023 sallituksi yli 7-vuotiaille perusteena lievä väkivalta sekä lievää ahdistusta aiheuttava sisältö. Uudelleenluokittelussaan KAVI yhtyi kuvaohjelmaluokittelijan näkemyksiin ja pysytti ikärajan sallittuna yli 7-vuotiaille. KAVI huomioi uudelleenluokittelussa myös alemman ikärajan hyvin lievän seksuaalisen sisällön.

The Language of Love -tv-sarjan 1. tuotantokauden viimeinen jakso ”Outoon valoon” oli niinikään luokiteltu kuvaohjelmaluokittelijan toimesta sallituksi yli 7-vuotialle 19.4.2023. Kuvaohjelmaluokittelija perusteli päätöstään lievällä seksuaalisella sisällöllä. Myös KAVIn näkemyksen mukaan kuvaohjelma sisältää lievää seksuaalista sisältöä, minkä vuoksi uudelleenluokittelussa kuvaohjelman ikäraja pysyi sallittuna yli 7-vuotiaille.