Tilt Esports ja Dronix jaksoja uudelleenluokiteltu


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan osana kuvaohjelmaluokittelijoiden valvontaa 9.8.2023 uudelleenluokitellut elektronista urheilua käsittelevän ajankohtaisohjelman Tilt Esports (2021) kolmannen tuotantokauden neljännen jakson sekä ranskalaisen animaatiosarjan Dronix (2019) ensimmäisen tuotantokauden jakson 24 Prototyyppi.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 10.5.2023 arvioinut Tilt Esports -jakson kaikille sallituksi. Dronix-sarjan Protyyppi-jakson luokittelija oli 2.5.2023 tekemässään luokittelussa arvioinut olevan tasoltaan niin ikään kaikille sallittu.

KAVIn uudelleenluokitelussa jaksojen ikärajat pysyivät ennallaan. KAVIn mukaan Tilt Esports -ohjelman jakso ei sisältänyt lapsille haitallista materiaalia. Sen sijaan nopeatempoisen Dronix-animaatiosarjan jaksossa Prototyyppi oli KAVIn arvion mukaan lieviä jännitteitä drooneilla kilpailemiseen liittyen, mutta niidenkin arvioitiin jäävän kaikille sallittavan tasoisiksi.