The Fall-sarjan jaksojen ikärajat nousivat


KAVI uudelleenluokitteli jaksot yleisöpalautteen perusteella.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 19.4.2021 uudelleenluokitellut rikossarjan The Fall (2016) kolmannen tuotantokauden jaksot 5. Wounds of Deadly Hate ja 6. Their Solitary War.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 8.3.2017 arvioinut Wounds of Deadly Hate-nimisen jakson ikärajaksi 7, haitallisuusperusteenaan ahdistus. Their Solitary War -jaksolle luokittelija oli samana päivänä luokitellut ikärajan 12, perusteinaan jakson väkivalta ja ahdistavuus.

KAVIn uudelleenluokittelussa molempien The Fall-sarjan jaksojen ikäraja nousi.  Jakson 5. Wounds of Deadly Hate ikärajaksi KAVI luokitteli sallittu yli 12-vuotiaille, perusteenaan väkivalta ja ahdistavuus. KAVIn mukaan jaksossa on lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ja kaltoin kohtelun sanallisia kuvauksia sekä itsemurhatematiikkaa. Jakson Their Solitary War ikäraja nousi tasolle 16, mitä KAVI perustelee jakson sisältämällä realistisella ja yksityiskohtaisella väkivallalla.