The Super Mario Bros. Movie -elokuvan ikäraja pysyi ennallaan


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on uudelleenluokitellut 24.4.2023 videopeleihin perustuvan koko perheen animaatioelokuvan The Super Mario Bros. Movien (2023) yleisöpalautteen perusteella.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 6.3.2023 arvioinut elokuvalle ikärajan 7 perusteinaan elokuvan lievää ahdistusta aiheuttava sisältö sekä lievä väkivalta. KAVIn näkemyksen mukaan elokuva sisältää melko runsaasti vauhdikasta, epärealistista ja komediallisen yliampuvaa toimintaväkivaltaa animaation kontekstissa sekä lievää ahdistusta aiheuttavaa sisältöä, kuten lieviä kauhuelementtejä, pientä pelottavuutta ja jännitystä. KAVI pitää uudelleenluokittelussaan elokuvan ikärajan ennallaan sallittuna yli 7-vuotiaille perusteinaan epärealistinen ja komediallisen yliampuva väkivalta sekä lievää ahdistusta aiheuttava sisältö.

Kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetyn ikärajajoustosäännön mukaan kuvaohjelman voi julkisesti esittää enintään kolme vuotta ohjelmalle luokiteltua ikärajaa nuoremmalle silloin, kun lapsi on 18 vuotta täyttäneen seurassa. Ikärajajouston käyttöä harkitessaan aikuisen tulee kuitenkin huomioida sekä lapsen yksilöllinen kehitystaso että kuvaohjelman haitalliseksi arvioidun sisällön laatu. Ideana on, että lapsen hyvin tunteva aikuinen pystyy arvioimaan lapsen herkkyyden erilaisille sisällöille sekä tietää, minkälaisia mediasisältöjä lapsi on aiemmin nähnyt ja kuinka vahvasti tämä niihin todennäköisesti eläytyy. Aikuinen pystyy tarvittaessa lohduttamaan tai rauhoittelemaan lasta kuvaohjelman esittämisen aikana ja voi auttaa kuvaohjelmakokemuksen käsittelyssä.

KAVIn vakiintuneen tulkintalinjan mukaan lapsen hyvin tuntevalla aikuisella tarkoitetaan useimmiten lapsen vanhempaa tai huoltajaa, joka tuntee lapsen tarpeeksi hyvin voidakseen arvioida jouston käytön mahdollisuutta juuri kyseisen lapsen kehityksen perusteella.