Kahden uudelleenluokitellun Ray Donovan -jakson ikärajat pysyivät ennallaan


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 12.10.2021 uudelleenluokitellut yhdysvaltalaisen rikossarjan Ray Donovan 4. kauden jaksot Chinese Algebra (2016) ja Rattus Rattus (2016).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 28.12.2019 luokitellut Chinese Algebra -jakson sallituksi yli 12-vuotiaille perusteinaan ahdistusta aiheuttava sisältö ja päihteet. KAVIn näkemyksen mu-kaan jakso alkaa tapahtumia kertaavalla koostella eli recapilla, joka sisältää useita väki-valtatilanteita. Jaksossa on myös väkivallan ja kuoleman uhkaa, kuvauksia pahoin vahin-goittuneista väkivallan uhreista sekä yksi selväpiirteinen huumeidenkäyttökohtaus. KAVI lisää uudelleenluokittelunsa yhteydessä väkivaltasymbolin kolmanneksi haitallisuussym-boliksi, joten kuvaohjelman ikäraja on edelleen 12, mutta perusteina ahdistusta aiheuttava sisältö, päihteet ja väkivalta.

Rattus Rattus -jakson kuvaohjelmaluokittelija oli luokitellut 30.12.2019 ja arvioinut sen ikärajan sallituiksi yli 16-vuotiaille perusteenaan väkivalta. Myös tämän jakson alussa on recap, joka jo sisältää muun muassa päähän ampumisen lähietäisyydeltä sekä kylpyam-meeseen hukuttamisen. Lisäksi jaksossa on muutakin voimakasta väkivaltaa. Kuvaoh-jelman ikäraja ja väkivaltaperuste pysyvät KAVIn uudelleenluokittelussa ennallaan. KAVI on lisäksi huomioinut alempiin ikärajoihin liittyvän ahdistusta aiheuttavan sisällön, huu-meidenkäyttökohtauksen sekä kohtauksen, jossa on lievää seksuaalista sisältöä.