RAW-showpainin ikäraja pysyi ennallaan


Jakson ikärajana pysyi K12.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 26.7.2021 uudelleenluokitellut RAW-showpainisarjan jakson 1459 (2019).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 20.5.2021 arvioinut jaksolle ikärajan 12 perusteenaan väkivalta. KAVIn uudelleenluokittelussa jakson ikäraja sekä peruste pysyivät ennallaan. KAVI katsoo kuvaohjelman sisältävän normaalia showpainiin kuuluvaa uhoamista, jota seuraa pääasiassa kehässä tapahtuva teatraalinen lyöminen, potkiminen ja heitteleminen. Väkivalta ei ole yksityiskohtaista eikä veristä, vaan showpainille tyypillistä akrobaattista väkivaltateatteria. KAVI huomioi luokittelussaan myös alempaan ikärajaan liittyvän ahdistuskriteerin hieman pelottavien hahmojen myötä.