Pienin askelin -elokuvan ikäraja pysyi ennallaan


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 9.6.2022 uudelleenluokitellut suomalaisen elokuvan Pienin askelin (Finding Your Feet, 2017).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 20.5.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7, perusteinaan ahdistavuus ja seksuaalinen sisältö.

KAVI:n luokittelussa ikäraja pysyi ennallaan. KAVIn mukaan Pienin askelin on lämminhenkinen draama, joka sisältää ahdistavaa läheisen menettämisen tematiikkaa sekä lievästi eroottissävyisiä kohtauksia. Palautteenantaja esitti ikärajan korottamista päihdesisällön perusteella. KAVIn arvion mukaan elokuvan päihdesisältö on kuitenkin niin viitteellistä, että se ei avaudu lapsille eikä näin ollen edellytä ikärajaa (saman sätkän polttaminen ilman huumeeksi nimeämistä tai selkeää päihtymistä). Myöhemmässä yhteydessä keskustellaan pilven polttamisesta kriittiseen sävyyn.

Sovelletut säännökset: Kuvaohjelmalaki (710/2011) 21 §, 20 §, 15 § 16 §.