Peluri – Kuolema on elävien ongelma -trailerin ikäraja nousi


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella uudelleenluokitellut 15.9.2023 kotimaisen fiktioelokuvan Peluri – Kuolema on elävien ongelma (2023) trailerin.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 24.5.2023 arvioinut trailerin lievän väkivallan ja lievää ahdistusta aiheuttavan sisällön perusteella sallituksi yli 7-vuotiaille. KAVIn arvion mukaan traileri sisältää väkivallan ja kuoleman uhkaa sekä melko voimakkaita ääni- ja kuvatehosteita. KAVI katsoo että trailerin kontekstissa sisältö on omiaan aiheuttamaan melko voimakasta ahdistusta. Edellä mainituin perustein KAVI nostaa uudelleenluokittelussaan kuvaohjelman ikärajan sallituksi yli 12-vuotiaille.

Trailereiden ikärajoja määriteltäessä huomioidaan ikärajajousto, joka sallii kolme vuotta elokuvan ikärajaa nuoremman katsojan mennä katsomaan elokuvaa aikuisen seurassa (ei kuitenkaan ikärajan 18 kohdalla). Ennen elokuvia esitettävien trailereiden sisällöt tulevat katsojille yllätyksenä, joten aikuinen ei pysty niiden osalta arvioimaan ikäjouston soveltamisen mielekkyyttä.

Lisäksi trailereiden haitallinen sisältö nousee niissä usein laajemman tarinayhteyden puuttuessa korostuneemmin esiin ja voi jäädä katsojan mieleen irrallisena ja vaille selityksiä. Tästä syystä trailereiden luokittelussa noudatetaan tiukempaa linjaa kuin muiden kuvaohjelmien luokittelussa.