Peltirummun ja Yön ritarin ikärajat pysyivät ennallaan


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 2.6.2022 ja 6.6.2022 uudelleenluokitellut yleisöpalautteen perusteella kaksi elokuvaa. Uudelleenluokitellut elokuvat ovat: Peltirumpu-elokuvan pidempi Director’s Cut -versio (Die Blechtrommel – Director’s Cut, 1979) ja Yön ritari (The Dark Knight, 2007).

Volker Schlöndorffin ohjaamassa Peltirumpu-elokuvassa on sotaan liittyvää voimakasta väkivaltaa, ahdistusta aiheuttavaa sisältöä sekä seksuaalista sisältöä. Kuvaohjelmaluokittelija oli 30.3.2020 luokitellut elokuvan sallituksi yli 16-vuotiaille perusteenaan väkivalta. Palautteenantajan mielestä ikärajan perusteena tulisi olla myös seksuaalinen sisältö. KAVIn näkemyksen mukaan seksuaalista sisältöä on melko runsaasti, mutta se on pääosin viitteellistä ja peiteltyä. Elokuvan etäännyttävien fantasiaelementtien takia ahdistava sisältö ei kokonaisuudessaan nouse erityisen intensiiviseksi ja järkyttäväksi. KAVI pitää elokuva ikärajan ennallaan sallittuna yli 16-vuotiaille perusteenaan voimakas väkivalta. Lisäksi elokuvassa on alempiin ikärajoihin liittyvää ahdistusta aiheuttavaa ja seksuaalista sisältöä

KAVIn uudelleenluokiteltua vuoden 2022 The Batman -elokuvan, KAVI sai palautetta myös Christopher Nolanin Batman-trilogian keskimmäisestä elokuvasta Yön ritari. Kuvaohjelmaluokittelija oli 15.8.2017 luokitellut elokuvan sallituksi yli 12-vuotiaille perusteinaan väkivalta ja ahdistusta aiheuttava sisältö. Palautteenantajan mielestä Yön ritarin ikärajaksi sopisi paremmin The Batmanin tapaan sallittu yli 16-vuotiailta väkivallan ja ahdistusta aiheuttavan sisällön takia. Kuten The Batman, myös Yön ritari on keskivertoa synkempi sarjakuvafilmatisointi. Yön ritari sisältää paljon vauhdikasta toimintaväkivaltaa, mutta se ei ole yksityiskohtaista eikä veristä. Myöskään väkivallan seurauksia ei juurikaan näytetä. Väkivallan ja kuoleman uhkaa sekä arkkivihollisten arvaamattoman psykoottista käyttäytymistä on useissa kohtauksissa pitkin elokuvaa. Vaikka elokuvan sisältö on väkivallan ja ahdistusta aiheuttavan sisällön suhteen melko lähellä korkeamman ikärajan rajaa, KAVI katsoi nykyisen ikärajan olevan perusteltu ja piti elokuvan ikärajan uudelleenluokittelussaan ennallaan sallittuna yli 12-vuotiaille, perusteinaan väkivalta sekä melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö.