Kaksi Paratiisi-jaksoa uudelleenluokiteltu, toisen ikäraja nousi 

 


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) on 18.1.2023 ja 24.1.2023 uudelleenluokitellut yleisöpalautteen perusteella suomalais-espanjalaisen rikosdraamasarjan Paratiisi toisen kauden kaksi viimeistä jaksoa Vaikeita päätöksiä ja Perheen nimeen.

Kuvaohjelmaluokittelija oli luokitellut molemmat jaksot 31.10.2022. Vaikeita päätöksiä -jakson luokittelija oli arvioinut sallituksi yli 7-vuotiaille perusteinaan lievä väkivalta ja lievää ahdistusta aiheuttava sisältö. Jaksossa on selväpiirteistä itsetuhoisuuden kuvausta, väkivallan uhkaa sekä sairauteen liittyvää voimakasta huolta ja surua. Lisäksi jaksossa on lieviä ja lyhytkestoisia väkivaltaviitteitä. KAVI nosti uudelleenluokittelussaan kuvaohjelman ikärajan sallituksi yli 12-vuotiaille, perusteenaan melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö. Väkivallan osalta luokittelukriteeri pysyi ennallaan.

Perheen nimeen -jakson kuvaohjelmaluokittelija oli arvioinut sallituiksi yli 12-vuotiaille perusteinaan väkivalta sekä melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö. KAVIn näkemyksen mukaan jaksossa on väkivaltaa, mutta pääasiassa ei erityisen yksityiskohtaisesti esitettynä. Kahdessa yksittäisessä kohtauksessa väkivallan seuraukset nähdään yksityiskohtaisemmin, mutta kuitenkin sen verran nopeasti esitettynä, ettei KAVIn näkemyksen mukaan ikärajaa tule näiden kohtausten takia nostaa. Lisäksi jaksossa on lyhytkestoista väkivallan ja kuoleman uhkaa sekä voimakkaan huolen ja surun kuvausta. KAVI piti uudelleenluokittelussaan kuvaohjelman ikärajan ennallaan sallittuna yli 12-vuotiaille, perusteinaan väkivalta ja melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö.