Orpojen joulun ikäraja pysyi sallittuna


Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on omasta aloitteestaan 21.6.2021 uudelleenluokitellut Anu Kuivalaisen ohjaaman dokumenttilyhytelokuvan Orpojen joulu (1994).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 30.5.2021 arvioinut kuvaohjelman kaikille sallituksi.
KAVIn luokittelussa ikäraja pysyi ennallaan. KAVIn arvion mukaan ohjelma ei si-sällä lapsille haitallista materiaalia.