Operation Mincemeat -trailerin ikärajaa nostettiin


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 20.12.2021 uudelleenluokitellut elokuvan Operation Mincemeat trailerin. Kuvaohjelmaluokittelija oli 8.11.2021 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 perusteenaan ahdistus.

KAVIN uudelleenluokittelussa ikäraja nousi ja on nyt 12, haitallisuusperusteena ahdistavuus. KAVI perustelee päätöstään sillä, että trailerin kontekstissa on realistista ruumiskuvastoa sekä sotakohtaus, jossa väkivallan ja kuoleman uhkaa.

Elokuvateatterissa ennen elokuvaa esitettävät trailerit ovat lapsikatsojan kannalta haasteellisia siksi, että niihin ei voi varautua ennakkoon. Erityisen hankalia ne ovat joustosäännön turvin elokuviin tuodulle lapselle ja hänestä vastuussa olevalle aikuiselle. Ikärajaa nuoremman lapsen elokuviin tuova aikuinen ei voi ennakkoon arvioida trailereiden sisällön vaikutusta lapseen eikä valmistella lasta trailereiden pelottavaan tai muuhun haitalliseen sisältöön. Lisäksi trailereiden haitallinen sisältö nousee niissä usein laajemman tarinayhteyden puuttuessa korostuneemmin esiin ja voi jäädä katsojan mieleen irrallisena ja vaille selityksiä. Tästä johtuen trailereiden luokittelussa noudatetaan tiukempaa linjaa kuin muiden kuvaohjelmien luokittelussa.