Kolmeen kertaan luokitellun Night Walk–elokuvan alkuperäinen ikäraja säilyi


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) on tuplaluokittelun vuoksi 25.8.2021 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Night Walk (2019).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 19.5.2021 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16, haitallisuusperusteenaan ahdistavuus. Samainen luokittelija oli tehnyt 19.5.2021 kyseiselle elokuvalle myös kaksi muuta ikärajapäätöstä, joista toisessa ikärajana oli 16, toisessa 12, molempien perusteena niin ikään ahdistavuus.

Kuvaohjelmalla voi olla vain yksi lainvoimainen ikäraja kerrallaan, joten KAVI poisti rekisteristä ylimääräiset päätökset. Koska Night Walk –elokuvasta tehdyt luokittelut olivat keskenään eriävät, KAVI uudelleenluokitteli elokuvan. Ikäraja pysyi ennallaan, mutta ikärajaa 16 perustelee KAVI:n arvion mukaan elokuvan realistinen ja yksityiskohtainen väkivalta. Lisäksi elokuva sisältää alempiin ikärajoihin liittyvää, 12-tasoista ahdistavuutta ja seksiä.

Sovelletut säännökset: Kuvaohjelmalaki (710/2011) 21 §,15 §, 16 §.