Kaksi McLeodin tyttäret -jaksoa uudelleenluokiteltu – toisen ikäraja nousi


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 12.10.2021 uudelleenluokitellut australialaisen draamasarjan McLeodin tyttäret (McLeod’s Daughters) 4. kauden jaksot Outo kulkija (Jack of all Sha-des, 2004) ja Tilinteon päivä (Day of Reckoning, 2004).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 11.1.2021 arvioinut molemmat jaksot sallituiksi yli 7-vuotiaille. Outo kulkija -jakson perusteina oli väkivalta ja ahdistusta aiheuttava sisältö. Tilinteon päi-vä -jakson perusteena oli ahdistusta aiheuttava sisältö.

KAVIn arvion mukaan Outo kulkija -jaksossa on kasvavaa jännitystä, joka esiintyy ohjel-man loppupuolella jo melko voimakkaana väkivallan ja kuoleman uhkana, jopa hyvin pien-tä lasta kohtaan. Myös väkivaltaa on ohjelman loppupuolella useammassa kohtauksessa, vaikkakaan se ei ole erityisen yksityiskohtaista. KAVI katsoo, että kuvaohjelman ikärajan nosto on perusteltua. Uudelleenluokittelun myötä kuvaohjelman ikäraja on nyt sallittu yli 12-vuotiaille perusteina ahdistusta aiheuttava sisältö sekä väkivalta.

Tilinteon päivä -jaksossa on KAVIn arvion mukaan lievää ahdistusta aiheuttavaa sisältöä sairauskohtauksen sekä sitä seuraavan hädän ja huolen muodossa. KAVIn uudelleen-luokittelussa kyseisen jakson ikäraja ja peruste pysyvät ennallaan.