Mädät omenat -jakso uudelleenluokiteltu


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 22.12.2021 uudelleenluokitellut kotimaisen Mädät omenat -draamasarjan toisen jakson Leinikki (2021).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 23.4.2021 arvioinut kuvaohjelman sallituksi yli 12-vuotiaille perusteenaan ahdistusta aiheuttava sisältö.

Jaksossa on eri asteista psyykkistä kärsimystä, pahimmillaan harhoja ja itsetuhoisuutta. Ahdistusta aiheuttavaa sisältöä on myös lapsen kaltoinkohtelun kuvaus. Lisäksi kuvaohjelmassa on useampi väkivaltakohtaus, jotka eivät ole erityisen yksityiskohtaisia, mutta KAVIn näkemyksen mukaan kohtauksissa olevat viittaukset ja kohtausten vaikuttavuus ovat kokonaisuutena voimakkaampia kuin alempi ikäraja sallisi. KAVIn uudelleenluokittelussa kuvaohjelman ikäraja sallittu yli 12-vuotiaille sekä ahdistavaa sisältöä kuvaava haitallisuussymboli pysyvät ennallaan, mutta toiseksi perusteeksi ja haitallisuussymboliksi KAVI nostaa väkivallan.