Kolme Limbo-jaksoa uudelleenluokiteltu, yhden ikäraja nousi


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) on 25.5.2023 uudelleenluokitellut yleisöpalautteen perusteella kotimaisen nuorisosarjan Limbon kolme jaksoa Kumikullit, Pallomeri – incel ja Vuoden Naurishenkilö.

Kuvaohjelmaluokittelija oli luokitellut kaikki jaksot 3.5.2023. Sarjan Kumikullit-nimisen ensimmäisen jakson luokittelija oli arvioinut sallituksi yli 7-vuotiaille perusteenaan lievä väkivaltasisältö. KAVIn näkemyksen mukaan jakson dialogi sisältää kestoonsa nähden runsaasti alatyylisiä ja ronskeja seksiviitteitä. Jaksossa näytetään myös seksileluja, joilla nuoret pelleilevät seksuaalisin elkein. KAVI katsoi tarpeelliseksi nostaa jakson ikärajan uudelleenluokittelussaan sallituksi yli 12-vuotiaille, perusteenaan seksuaalinen sisältö. Lisäksi jaksossa on alempaan ikärajaan liittyvää lievää väkivaltaa ja lievää ahdistusta aiheuttavaa sisältöä.

Sarjan neljännen jakson Pallomeri – incel kuvaohjelmaluokittelija oli luokitellut sallituksi yli 12-vuotiaille perusteinaan päihteet ja seksuaalinen sisältö. KAVIn näkemyksen mukaan jaksossa alaikäiset nuoret juovat päihtymistarkoituksessa alkoholia melko ongelmattomasti esitettynä. Lisäksi jaksossa on runsaasti seksiviitteitä sekä peitelty seksikohtaus. Näin ollen KAVI piti uudelleenluokittelussaan jakson ikärajan ennallaan sallittuna yli 12-vuotiaille, perusteinaan päihteet ja seksuaalinen sisältö. Jaksossa on myös alempaan ikärajaan liittyvää lievää ahdistusta aiheuttavaa sisältöä.

Sarjan kuudennen jakson Vuoden Naurishenkilö luokittelija oli arvioinut sallituksi kaikenikäisille. KAVI katsoi jaksossa olevan hyvin viitteellistä seksuaalissävytteistä puhetta kahdessa kohtauksessa, jotka eivät kuitenkaan vaikuta kuvaohjelman ikärajaan. Näin ollen KAVI piti uudelleenluokittelussaan jakson ikärajan ennallaan sallittuna kaikenikäisille.