Karppi-jakson ikäraja nousi


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 11.1.2022 uudelleenluokitellut kotimaisen Karppi-rikossarjan kolmannen kauden kolmannen jakson Kontti (2021). Kuvaohjelmaluokittelija oli 28.10.2021 luokitellut kyseisen jakson ja arvioinut sen ikärajaksi sallittu yli 12-vuotiaille perusteinaan väkivalta ja ahdistusta aiheuttava sisältö.

Kontti-jakso alkaa aiempia tapahtumia kertaavalla niin sanotulla recapilla. Recapissa esitellään useita sadistisesti murhattuja uhreja melko makaaberein kuvin. Recapissa näytetään myös muuta väkivaltaa ja heti recapin perään esitetään yksityiskohtaisesti ihmisen sahattuja ruumiinosia. Koska kaikki nämä tapahtumat esitetään ensimmäisen noin kahden ja puolen minuutin aikana ja kuvaohjelmassa on myös muuta ahdistusta korostavaa sisältöä, katsoo KAVI aiheelliseksi nostaa kuvaohjelman ikärajan uudelleenluokittelussaan sallituksi yli 16-vuotiaille perusteenaan jakson ahdistusta aiheuttava sisältö. Kuvaohjelma sisältää myös alempiin ikärajoihin liittyvää väkivaltaa.