Kaksi kuvaohjelmamainosta uudelleenluokiteltu; toisen ikäraja laski


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut 22.6.2023 kaksi televisiokanavalla esitettävää ohjelmamainosta eli niin kutsuttuja ohjelmapromoja / -puffeja osana kuvaohjelmaluokittelijoiden valvontaa. Mainokset ovat nimetty National Geographic Car S.O.S promo ja National Geographic Space Stunt Promo.

Kuvaohjelmaluokittelija oli luokitellut National Geographic Car S.O.S promon, jolla mainostetaan Autojen ensiapu -ohjelmaa, sallituksi kaikenikäisille. Myöskään KAVIn näkemyksen mukaan mainos ei sisällä lapsille haitallista materiaalia, joten KAVI piti uudelleenluokittelussaan mainoksen ikärajan ennallaan sallittuna kaikenikäisille.

National Geographic Space Stunt Promon, jolla mainostetaan televisiokanavan avaruusdokumentteja, kuvaohjelmaluokittelija oli luokitellut sallituksi yli 7-vuotiaille, perusteenaan lievää ahdistusta aiheuttava sisältö. KAVIn näkemyksen mukaan mainos ei kuitenkaan sisällä lapsille haitallista materiaalia, joten KAVI laski uudelleenluokittelussaan mainoksen ikärajan sallituksi kaikenikäisille.