Kaikki mitä haluat tietää pornosta -sarjan ikäraja pysyi ennallaan


Ikärajana pysyi K16.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 2.10.2019 uudelleenluokitellut televisiosarjan Kaikki mitä haluat tietää pornosta (Porn Laid Bare, 2019) jaksot 1. Miten pornoa kuvataan (How Sex Sells?), 2. Miten porno vaikuttaa? (Porn On the Brain) ja 3. Onko pornolle vaihtoehtoja? (Is This Future?).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 18.7.2019 luokitellut sarjan kaikille jaksolle ikärajan 16, perusteenaan niiden seksuaalinen sisältö.

Kaikkien jaksojen ikärajana pysyi 16. KAVIn arvion mukaan pornoteollisuutta käsittelevän sarjan jaksot sisälsivät yksityiskohdiltaan hämärrettyjä seksiaktien kuvauksia.