Jossakin on maa -dokumentin ikärajaa laskettiin


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) on saamansa yleisöpalautteen perusteella 20.5.2022 uudelleenluokitellut Khalid Laboudin ja Hannu-Pekka Vitikaisen ohjaaman kotimaisen dokumenttielokuvan Jossakin on maa (2022).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 14.4.2022 arvioinut kuvaohjelman sallituksi yli 16-vuotiaille perusteenaan voimakas väkivalta.

Elokuva sisältää aitoa, tarinan kannalta perusteltua, mutta ei yksityiskohtaisesti esitettyä väkivaltaa. Väkivallan esitystapa on pääosin viitteellistä ja sitä on määrällisesti vähän. Lisäksi elokuvassa on melko voimakasta ahdistusta aiheuttavaa sisältöä, kuten psyykkisen kärsimyksen ja kaltoin kohtelun kuvausta, mutta ei niin pitkäkestoisesti tai intensiivisesti esitettynä, että ikärajan tulisi olla 16. KAVI katsoo aiheelliseksi laskea uudelleenluokittelussaan elokuvan ikärajan sallituksi yli 12-vuotiaille, haitallisuusperusteinaan väkivalta sekä ahdistusta aiheuttava sisältö.

KAVI muistuttaa, että mikäli televisio-ohjelman tai elokuvan ikäraja tuntuu liian matalalta tai korkealta, voi kuka tahansa antaa siitä palautetta osoitteessa: kavi.fi/ikarajat/annapalautetta. Perusteltu palaute saattaa johtaa elokuvan tai televisio-ohjelman uudelleenluokitteluun.