Jesus Revolution -elokuva uudelleenluokiteltiin


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 29.9.2023 uudelleenluokitellut elokuvan Jesus Revolution (2023), koska kuvaohjelma oli vahingossa niin sanotusti tuplaluokiteltu eli kaksi kuvaohjelmaluokittelijaa oli luokitellut elokuvan ja rekisteröidyissä ikärajoissa sekä haitallisuuskriteereissä oli eroavaisuuksia.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 10.5.2023 arvioinut elokuvan sallituksi yli 16-vuotiaille päihdekriteerillä. Ahdistusta aiheuttavan sisällön hän oli arvioinut ikärajan 12 tasoiseksi. Toinen kuvaohjelmaluokittelija oli myöhemmin 18.9.2023 luokitellut elokuvan toistamiseen ja päätynyt eri ikärajaan: sallittu yli 12-vuotiaille ahdistus- ja päihdekriteereillä.

KAVIn mukaan kuvaohjelma sisältää vähäistä huumeiden viitteellistä käyttöä sekä huumeidenkäytön seurauksia, mutta kokonaisuutta tarkastellen, ei ihannoivaan sävyyn. Päihteiden käytön negatiiviset seuraukset sekä päihteiden käytöstä johtuvien sekavuustilojen kuvaukset KAVI katsoo olevan ennemmin ahdistusta aiheuttavaa sisältöä kuin päihdekriteereillä luokiteltavaa sisältöä. Näin ollen KAVI laski elokuvan alkuperäisen ikärajan sallituksi yli 12-vuotiaille, perusteinaan melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö sekä elokuvassa nähtävä huumeiden ei-hallitseva käyttö.