Jäljet päättyvät Berliiniin -jakson ikäraja pysyi ennallaan


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 3.8.2021 uudelleenluokitellut saksalaisen Jäljet päättyvät Berliiniin -draamasarjan (Letzte Spur Berlin) yhdeksännen kauden neljännen jakson Auttava puhelin (Anrufe, 2020).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.7.2021 arvioinut jaksolle ikärajan 12 perusteenaan jakson väkivalta. Jaksossa tutkitaan katoamistapauksia, joihin liittyen jakso sisältää uhkaavia ja jännittäviä hetkiä ja hieman väkivaltaa. KAVIn uudelleenluokittelussa ikäraja pysyi ennal-laan, mutta KAVI katsoi perusteeksi melko voimakasta ahdistusta aiheuttavan sisällön. KAVIn näkemyksen mukaan kuvaohjelmassa on lähinnä väkivallan uhkaa ja jännittäviä tilanteita, mutta vähemmän väkivaltaa. Väkivallan KAVI arvioi alempaan ikärajakriteeriin liittyen.