Ihan romuna -jakson ikäraja laski


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan osana kuvaohjelmaluokittelijoiden valvontaa 28.4.2022 uudelleenluokitellut norjalaisen Ihan romuna -draamasarjan kolmannen kauden toisen jakson Kuningatar (Rådebank: Helt dronning, 2021).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.3.2022 arvioinut kuvaohjelman sallituksi yli 12-vuotiaille perusteenaan ahdistusta aiheuttava sisältö.

KAVIn näkemyksen mukaan jakson ahdistusta aiheuttava sisältö ei vaadi ikärajaa 12, vaikka siinä käsitellään itsemurhateemaa. Jaksossa pahimmasta surustaan toipuneet ihmiset keskustelevat itsemurhasta yhteiskunnallisena ongelmana sekä hyvin viitteellisesti läheisensä kohtalokkaasta teosta. Kohtauksissa on hieman surumielisyyttä, mutta enemmän toivoa tulevasta kuin ahdistavuutta. Lisäksi jaksossa on lievää seksuaalista sisältöä. Näin ollen KAVI laskee uudelleenluokittelussaan kuvaohjelman ikärajan sallituksi yli 7-vuotiaille, perusteina lievää ahdistusta aiheuttava sisältö sekä lievä seksuaalinen sisältö.