KAVI nosti Hyökkäys USA:n kongressiin- dokumentin ikärajaa


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 12.9.2022 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Hyökkäys USA:n kongressiin (Four hours at the Capitol, Yhdysvallat, 2021).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 2.1.2022 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, haitallisuusperusteinaan sen sisältämät väkivalta ja ahdistus.

KAVIn uudelleenarviossa dokumentin ikäraja nousi ja on nyt sallittu yli 16-vuotiaille. KAVI perustelee ikärajan nostoa sillä, että kyseinen dokumentti sisältää runsaasti aitoa, selväpiirteistä ja osin yksityiskohtaistakin väkivaltaa, jolla on erittäin vakavia seurauksia. Lisäksi kuvaohjelma sisältää alle 12-vuotiaille haitalliseksi arvioitavaa melko voimakasta ahdistavuutta sekä päihteiden käyttöä (pilven polttoa kongressissa).