Heikolla jäällä -jännityssarjan ensimmäisen tuotantokauden ikäraja laski

Tuotantokauden uusi ikäraja on K12.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on omasta aloitteestaan 13.5.2020 uudelleenluokitellut Heikolla jäällä -sarjan (Tunn is, 2020) ensimmäisen tuotantokauden kolmannen ja kahdeksannen jakson.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 20.1.2020 arvioinut jakson 3 sallituksi yli 16-vuotiaille sen sisältämän väkivallan perusteella. Lisäksi luokittelun perusteena oli käytetty alemman ikärajan 12 ahdistuskriteerejä.

Toinen luokittelija oli 24.2.2020 luokitellut sarjan viimeisen jakson sallituksi yli 12-vuotiaille, perusteinaan väkivalta ja ahdistus.

KAVIn uudelleenluokittelussa kolmannen jakson ikäraja laski ja on nyt 12. Jakson 8 ikäraja pysyi ennallaan. KAVIn arvion mukaan jännityssarjassa on nopeita, selväpiirteisiä toimintaväkivaltakohtauksia sekä väkivallan uhkaan ja ruumiskuvastoon liittyvää ahdistavuutta. Sarjan pääpaino on kuitenkin politikoinnissa ja rikollisen toiminnan selvittelyssä.

Koska jakso 3 oli Heikolla jäällä –sarjan ainoa 16–ikärajaan luokiteltu jakso, sen muututtua koko ensimmäisen tuotantokauden ikäraja aleni ja on nyt 12.