Freaks Out -elokuvan ikäraja pysyi ennallaan


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan osana kuvaohjelmaluokittelijoiden valvontaa uudelleenluokitellut 31.7.2023 Gabriele Mainettin ohjaaman italialaisen fantasiaseikkailuelokuvan Freaks Out (2021).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 27.3.2023 arvioinut elokuvalle ikärajan 16 perusteinaan elokuvan voimakas väkivalta, voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö, avoin seksuaalinen sisältä sekä huumeiden käyttö. KAVIn näkemyksen mukaan elokuvan lajityypistä huolimatta, Freaks Out -elokuvassa esimerkiksi väkivalta ja sen uhka esitetään voimakkaampana kuin useissa verrokkielokuvissa. Elokuvassa on yksityiskohtaista väkivaltaa, voimakasta ahdistusta aiheuttavaa sisältöä, kuten intensiivistä kuoleman ja vakavan väkivallan uhkaa, korostetusti esitettyä huumeiden käyttöä sekä yksittäinen avoin, mutta yksityiskohdiltaan peitelty seksikohtaus ja selkeitä seksiviitteitä. KAVI pitää uudelleenluokittelussaan kuvaohjelman ikärajan ennallaan sallittuna yli 16-vuotiaille, perusteinaan voimakas väkivalta, voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö sekä huumeiden käyttö. Seksuaalisen sisällön KAVI katsoo olevan alemman ikärajan tasoista.

Elokuvan Valtion elokuvatarkastamon aikainen ikäraja vuodelta 1999 oli sallittu kaikenikäisille, mutta elokuvalla oli myös tuolloin videolevityksessä käytössä ollut suositusikäraja 12. Elokuvassa on yksittäinen yksityiskohtainen väkivaltakohtaus, viittauksia seksuaaliväkivaltaan, yksittäinen avoin, mutta peitelty seksikohtaus, seksiviitteitä sekä väkivallan ja kuoleman uhkaa. KAVI asetti uudelleenluokittelussaan elokuvan ikärajan sallituksi yli 12-vuotiaille, perusteinaan väkivalta, seksuaalinen sisältö sekä melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö.