Erikoisjoukkue-jakson ikäraja laski


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan osana kuvaohjelmaluokittelijoiden valvontaa 8.7.2022 uudelleenluokitellut Erikoisjoukkue-sarjan (Spooks, 2002-2011) kahdeksannen kauden kolmannen jakson.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 13.5.2022 luokitellut jakson kielletyksi alle 18-vuotiaille, perusteenaan erittäin voimakas väkivalta.

KAVIn näkemyksen mukaan jaksossa on pitkäkestoista intensiivistä kuoleman ja väkivallan uhkaa sekä voimakasta väkivaltaa. Väkivalta ei kuitenkaan liity seksuaaliväkivaltaan eikä ole ikärajan 18 tasoista, toisin kuin alkuperäiseen luokitteluun oli virheellisesti merkitty. KAVI laski uudelleenluokittelussaan kuvaohjelman ikärajan sallituksi yli 16-vuotiaille, perusteinaan voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö sekä voimakas väkivalta.