Kahden Deutschland 89 -jakson ikäraja nousi


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 14.1.2022 uudelleenluokitellut saksalaisen jännitysdraamasarjan Deutschland 89 seitsemännen jakson Phase Zwei (2020) sekä sarjan päättävän kahdeksannen jakson The End of History (2020). Kuvaohjelmaluokittelija oli 22.9.2021 arvioinut molemmat jaksot sallituiksi yli 12-vuotiaille perusteinaan väkivalta ja ahdistusta aiheuttava sisältö.

KAVIn arvion mukaan Phase Zwei -jaksossa on runsaasti ihmisiin kohdistuvaa pitkäkestoista, ajoittain intensiivistä ja järkyttävääkin, vakavan väkivallan ja kuoleman uhkaa. Lopussa myös yhden päähenkilön kohtalo jää avoimeksi eikä jakso tarjoa niin sanottua katarttista vapautusta. The End of History -jakso puolestaan on lähes kokonaisuudessaan päähenkilöön kohdistuvaa pitkäkestoista, ajoittain intensiivistä ja järkyttävääkin, vakavan väkivallan ja kuoleman uhkaa.

KAVI katsoi aiheelliseksi nostaa molempien jaksojen ikärajan uudelleenluokittelussaan sallituksi yli 16-vuotiaille perusteenaan jaksojen ahdistusta aiheuttava sisältö. Molemmissa jaksoissa on myös alempiin ikärajoihin liittyvää väkivaltaa ja Phase Zwei -jaksossa lisäksi alempaan ikärajaan liittyvää seksuaalista sisältöä.