Kourallinen klassikko-Bondeja uudelleenluokiteltu 


Kolmen elokuvan ikäraja laski ja kahden pysyi ennallaan.

Kansallinen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 18.10.2021 uudelleenluokitellut viisi 007-seikkailua 1960-luvulta. Uudelleenluokiteltavat elokuvat olivat Salainen agentti 007 ja tri No (Dr. No, 1962), 007 ja Kultasormi (Goldfinger, 1964), Pallosalama (Thunderball, 1965), Elät vain kahdesti (You Only Live Twice, 1967) ja Hänen majesteettinsa salaises-sa palveluksessa (On Her Majesty’s Secret Service, 1969).

Kuvaohjelmaluokittelijat olivat luokitelleet kaikki viisi elokuvaa heinä-elokuussa 2012 sallituiksi yli 16-vuotiaille. Tuolloin jokaisen elokuvan ikärajan perusteena oli väkivalta ja Elät vain kahdesti -elokuvassa lisäksi ahdistusta aiheuttava sisältö.

KAVI katsoo, että kaikissa elokuvissa on runsaasti Bond-elokuville tyypillistä toiminnallista väkivaltaa ja väkivallan uhkaa. Nykyisiin toimintaelokuviin verrattuna alkupään 007-elokuvien toiminta on ajoittain niin sanotusti ajan patinoimaa, mikä toimii etäännyttävänä elementtinä arvioitaessa elokuvan ja elokuvassa esiintyvän väkivaltaisen sisällön realistisuutta. Pääasiassa uudelleenluokiteltujen elokuvien väkivalta ei ole erityisen yksityiskohtaista muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Uudelleenluokittelussa on arvioitu myös sisältöä suhteessa uudempiin KAVIn luokittelemiin 007-elokuviin.

Uudelleenluokittelussa KAVI laski elokuvien Salainen agentti 007 ja tri No, 007 ja Kultasormi ja Elät vain kahdesti ikärajoja. Elokuvat ovat nyt sallittuja yli 12-vuotiaille perusteinaan väkivalta ja melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö. Pallosalama ja Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa -elokuvien ikärajat KAVI piti ennallaan sallittuina yli 16-vuotiaille perusteena voimakkaampi väkivalta.

Heinäkuussa 2021 KAVI laski myös Salainen agentti 007 Istanbulissa -elokuvan (From Russia with Love, 1963) ikärajan sallituksi yli 12-vuotiaille.

KAVI voi luokitella aikaisemmin luokitellun elokuvan tai televisio-ohjelman uudelleen, jos on ilmeistä, että ajan kuluminen ja yhteiskunnallisten arvostusten muutos on johtanut siihen, ettei ohjelman aikaisempi luokittelu ole enää tarkoituksenmukainen.