Bohemian Rhapsody -elokuvan ikäraja pysyi kaikille sallittuna


KAVIn järjestämän luokittelijoiden kertauskoulutuksen ennakkotehtävässä pohditaan luokittelukriteeristön mahdollisia uudistamistarpeita. Siinä yhteydessä keskusteluun nousi elokuvan Bohemian Rhapsody (2018) ikäraja, jonka ikäraja on kaikille sallittu sen sisältämistä huumeviittauksista huolimatta. Kuvaohjelmaluokittelija oli luokitellut elokuvan 21.9.2018.

KAVI luokitteli elokuvan uudelleen 13.1.2022, mutta piti sen ikärajan edelleen kaikille sallittuna. KAVI arvioi, että huumausaineiden mahdolliseen käyttöön viitataan elokuvassa vain sellaisilla kuvallisilla tai sanallisilla vihjeillä, joiden ymmärtämiseen tarvittavia tulkintataitoja ei pienillä lapsilla lähtökohtaisesti oleteta olevan. KAVIn mukaan Queen-yhtyeen ja Freddie Mercuryn tarinan kertovassa lämminhenkisessä draamassa kuvataan myös menestyksen ahdistavia puolia sekä sairastumisen tematiikkaa, mutta niin hienovaraisin viittauksin, että kokonaisuus ei edellytä ikärajaa. Mitä nuorempi lapsi on, sitä vähemmän hänellä on edellytyksiä ymmärtää monitulkintaisia viestejä, jotka aikuisen mielessä muodostavat selkeitä merkitysyhteyksiä.

Salokoski ja Mustonen (2007) ovat todenneet lapsen havaitsemisen ja tulkinnan maailmasta olevan vuorovaikutuksessa hänen sosiaalisen ympäristönsä kanssa; lapsi ymmärtää näkemäänsä omasta kokemusmaailmastaan käsin. Toisin sanoen, mikäli esimerkiksi huumeidenkäyttö ei välillisesti tai suoraan yleensä kuulu nuoren alle 12-vuotiaan lapsen elämään, ei keskivertolapsella välttämättä ole välineitä tunnistaa sen kaikkein tulkinnallisimpia representaatioita kuvaohjelmissa. Tällöin sanavapauden rajoitus voidaan katsoa tarpeettomaksi. Tähän perustuu myös ikärajan 7 ”puuttuminen” päihdekriteeristöstä; sillä ei katsota olevan riittävää lastensuojelullista perustetta sananvapauden rajoittamiseksi.

KAVI muistuttaa kuitenkin, että ikäraja ei koskaan kerro kuvaohjelman sopivuudesta tietyn ikäiselle lapselle, vaan varoittaa sen sisältämästä mahdollisesta kehityksellisestä haitasta.