BlackBerry-elokuvan ikäraja laski


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 20.11.2023 uudelleenluokitellut Matt Johnsonin ohjaaman elokuvan BlackBerry (2023) yleisöpalautteen perusteella.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.6.2023 arvioinut elokuvan sallituksi yli 12-vuotiaille ahdistusta aiheuttavan sisällön perusteella. KAVIn näkemyksen mukaan elokuvassa on hyvin lyhyesti nähtäviä katkelmia retrotietokonepeleistä, joissa on karkean pikseligrafiikan etäännyttämää epärealistista väkivaltaa sekä lyhyesti nähtävä yksittäinen väkivaltaa sisältävä elokuvakatkelma roolihahmojen katsoessa elokuvaa videotykillä. Valkokankaalla nähdään lyhytkestoista väkivallan uhkaa ja ampumista, mutta kohtaus on selkeästi elokuvaa elokuvassa ja kuvaohjelman kokonaisuudessa se ei ole painoarvoltaan merkittävässä osassa. Lisäksi kuvaohjelmassa on aggressiivisia vihanpurkauksia, jotka eivät kohdistu fyysisesti ihmisiin, mutta saattavat pienelle lapselle olla lievästi pelottavia.

KAVI laski uudelleenluokittelussaan elokuvan ikärajan sallituksi yli 7-vuotiaille, perusteinaan lievä väkivalta sekä lievää ahdistusta aiheuttava sisältö.