Kaksi American Horror Story -jaksoa uudelleenluokiteltu, toisen ikäraja nousi


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 4.3.2024 uudelleenluokitellut yhdysvaltalaisen kauhusarjan American Horror Story 11. kauden jaksot yhdeksän Requiem 1981/1987: Part 1 (2022) ja kymmenen Requiem 1981/1987: Part 2 (2022).

 Kuvaohjelmaluokittelija oli arvioinut 25.10.2023 Requiem 1981/1987: Part 1 -jakson sallituksi yli 16-vuotiaille perusteenaan voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö ja Requiem 1981/1987: Part 2 -jakson 18.10.2023 sallituksi yli 12-vuotiaille perusteinaan väkivalta, melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö, seksuaalinen sisältö ja huumeiden ei-hallitseva käyttö.

KAVIn näkemyksen mukaan Requiem 1981/1987: Part 1 -jaksossa on läpi ohjelman intensiivistä voimakkailla harhoilla kuvitettua mielen järkkymistä, yliluonnollista uhkaa, väkivallan ja kuoleman uhkaa sekä voimakkaita sairaskohtauksien kuvauksia. Väkivaltakohtauksia ei kuvaohjelmassa ole määrällisesti paljon, mutta väkivalta on luonteeltaan sadistista ja yksittäisessä kohtauksessa väkivalta on myös sadistisuuden lisäksi yksityiskohtaista ja voimakasta. KAVI piti uudelleenluokittelussaan kuvaohjelman ikärajan ennallaan sallittuna yli 16-vuotiaille, mutta lisäsi perusteiksi voimakasta ahdistusta aiheuttavan sisällön lisäksi voimakkaan väkivallan.

Requiem 1981/1987: Part 2 -jaksossa on KAVIn näkemyksen mukaan runsaasti voimasta väkivaltaa, joka on osin yksityiskohtaista ja veristä. Lisäksi jaksossa on läpi ohjelman intensiivistä voimakkailla harhoilla kuvitettua mielen järkkymistä / yliluonnollista kuoleman uhkaa. KAVI katsoi tarpeelliseksi nostaa kuvaohjelman ikärajan uudelleenluokittelussaan sallituksi yli 16-vuotiaille, perusteinaan voimakas väkivalta sekä voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö. KAVI on huomioinut luokittelussaan myös alempaan ikärajaan liittyvän seksuaalisen sisällön sekä päihdesisällön.